Pestpreventielessen Stichting Chris en Voorkom op Nuborgh College Veluvine

11-01-2019, 17:31 | Lezersnieuws | Nuborgh College

Nuborgh College Veluvine is tegen pesten! Helaas blijft pesten een actueel onderwerp. Om die reden besteden wij veel aandacht aan ons anti-pestbeleid.

Anti-pestbeleid

Op Nuborgh College Veluvine voeren we een actief anti-pestbeleid. De mentor is aanspreekpunt voor ouders en leerlingen als er gepest wordt. Daarnaast coördineert de ondersteuningscoördinator het anti-pestbeleid. De mentor speelt dus een belangrijke rol binnen het anti-pestbeleid. Zo wordt in de mentorlessen ingegaan op thema als pesten. Er is ruimte om negatieve ervaringen uit het verleden te delen en van daaruit hopen de mentoren openheid te creëren in de groep. Mocht er toch een pestincident plaatsvinden, dan praat de mentor zowel met de pester alsook met degene die gepest wordt.

Sociale veiligheid

Op Nuborgh College Veluvine staat sociale veiligheid hoog in het vaandel. Wij vinden het namelijk belangrijk dat leerlingen zich op school veilig voelen. In het tevredenheidsonderzoek scoorden wij dan ook hoog op veiligheid (8,0). Sociaal veilig houdt niet alleen in dat wij er alles aan doen om pestgedrag oplossen, maar ook dat wij er alles aan doen om pestgedrag te voorkomen. Dat pesten bij ons gelukkig weinig voorkomt, blijkt wel uit de score die leerlingen hebben gegeven tijdens het tevredenheidsonderzoek (9,6).

Weerbaarheidstraining

Alle eersteklassers krijgen op Nuborgh College Veluvine weerbaarheidstraining. In de meest recente weerbaarheidstraining stond het thema pesten centraal: wij hebben de pest aan pesten. De leerlingen hebben in de verschillende klassen positieve afspraken met elkaar gemaakt. De leerlingen hebben naar elkaar uitgesproken hoe ze op een goede manier met elkaar moeten omgaan. Tot slot is er nagedacht over wat de klas kan doen als er iemand gepest wordt.

Stichting Chris en Voorkom

Over twee weken krijgen de leerlingen van Nuborgh College Veluvine opnieuw gastlessen over pesten. Leerlingen krijgen tijdens deze gastlessen handvatten voor het omgaan met elkaar (op sociale media). Ook wordt er stilgestaan bij de gevolgen van (cyber)pesten en positieve groepsvorming. Positieve groepsvorming is heel belangrijk, omdat pesten een groepsproces is. Op deze manier worden de leerlingen uitgedaagd om gezonde keuzes te maken.