Persbericht HoogoverWezep: Meer fouten in MER Lelystad Airport

05-01-2018, 14:40 | Lezersnieuws | Marcel van Beuzekom

HoogoverWezep wil opheldering minister Van Nieuwenhuizen

Actiecomité HoogoverWezep wil van minister C. van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat opheldering over een brief die zij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin constateert de minister dat in de milieueffectrapportage voor luchthaven Lelystad fouten zijn gemaakt, maar alleen bij het naderend vliegverkeer. HoogoverWezep zegt dat ook bij het vertrekkend verkeer zorgwekkende fouten zijn gemaakt.

In haar brief van 18 december aan de Kamer schrijft de minister dat in de milieueffectrapportage (MER) twee fouten zijn geslopen bij de berekening van de geluidsoverlast. Ten eerste bij de berekening van de stuwkracht van één vliegtuigtype, de Boeing 737. Ten tweede bij het calculeren van de geluidsoverlast bij delen van de vliegroutes. In beide gevallen betreft het alleen naderend vliegverkeer.

HoogoverWezep wijst er in een aangetekend schrijven aan de minister op dat ook bij de vertrekroutes fouten zijn gemaakt. Zo is bij de MER-berekeningen ervan uit gegaan dat boven Wezep op 3.000 meter wordt gevlogen, terwijl dat in werkelijkheid slechts 1.800 meter is. Deze verkeerde aanname betekent circa 6 decibel meer lawaai en mogelijk een overschrijding van de wettelijke hindergrens van 48 decibel. Het comité acht het denkbaar dat er meer van dit soort fouten zijn en is daarom van oordeel dat integrale herberekening van alle routes noodzakelijk is. Daarbij moeten tevens factoren als bochten en cumulatie met bestaande geluidshinder worden meegenomen.

In de brief aan de minister vestigt het comité bovendien de aandacht op expertberekeningen die het zelf heeft laten uitvoeren bij de mogelijkheid dat de vliegtuigen vanaf Wezep op vol vermogen gaan doorstijgen naar 3.000 meter. Hieruit blijkt dat alleen dat stijgen al tot overschrijding van de kritische grens van 48 decibel zal leiden. Behalve Wezep krijgen de naburige plaatsen Hattem, Wapenveld en Heerde het dan zwaarder te verduren.

Volgens de MER is het aantal ernstig gedupeerden in Wezep al het grootst, groter dan in bijvoorbeeld Lelystad, Dronten of Zeewolde. HoogoverWezep vreest dat dit aantal door de gesignaleerde tekortkomingen nog hoger zal uitvallen. Dat brengt het comité tot de vraag aan de bewindsvrouw: 'Is, als alle correcties op de geluids- en milieuoverlast en op de aantallen "ernstig gehinderden" en "ernstig slaapverstoorden" op de B+ variant zijn toegepast, de keuze voor B+ nog wel gerechtvaardigd?'