Nuborgh College Veluvine scoort hoog op tevredenheidsonderzoek

26-04-2018, 22:36 | Lezersnieuws | Nuborgh College

De Inspectie van het Onderwijs nodigt scholen uit om jaarlijks deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek. Middels dit onderzoek krijgt de school een beeld van de tevredenheid en de sociale veiligheid van zijn leerlingen. Uiteraard doet ook Nuborgh College Veluvine mee met dit onderzoek.

Leeromgeving

Een belangrijke taak van de school is om de leerlingen uit te dagen. Zo vinden wij op Nuborgh College Veluvine ‘uitdagend onderwijs’ belangrijk. Dat zorgt er namelijk voor dat leerlingen extra gemotiveerd raken. Leerlingen geven aan dat ze op Nuborgh College Veluvine voldoende worden uitgedaagd om hun best te doen: 7,6. Scholen vergelijkbaar met Nuborgh College Veluvine (vergelijkingsgroep) scoren een 6,8.

Persoonlijke ondersteuning

Nuborgh College Veluvine kenmerkt zich als een school die actief en betrokken is. Dit blijkt ook uit het onderzoek. Er wordt namelijk een 8,6 gescoord op de vraag of de leerlingen door docenten met respect worden behandeld. De vergelijkingsgroep scoort op dezelfde vraag een 7,6. Ook ervaren de leerlingen op Nuborgh College Veluvine dat de docenten de leerstof goed overbrengen: 7,8. Opnieuw scoort de vergelijkingsgroep lager dan Veluvine: 6,3. Sinds dit schooljaar heeft Nuborgh College Veluvine fors geïnvesteerd in mentoraat. Gelukkig hebben de leerlingen ook de ervaring dat dit positief is (8,2).

Sociale veiligheid

Op Nuborgh College Veluvine vinden we het belangrijk dat de leerlingen zich veilig voelen en tevreden zijn over de school. De leerlingen geven aan dat ze zeer tevreden zijn over de sfeer op school (8,4). Ook op veiligheid wordt er hoog gescoord (8,0). Sociaal veilig houdt ook in dat wij er alles aan doen om pesten te voorkomen; dat pesten weinig voorkomt, blijkt uit de score die de leerlingen hebben gegeven (9,6).

Leren

Zelfstandig werken vinden wij op Nuborgh College Veluvine, omdat leerlingen hierdoor zelfstandiger en verantwoordelijker worden. Dit komt ook terug in het onderzoek: leerlingen geven aan dat ze regelmatig zelfstandig werken (8,8) en ervaren dat docenten hen hierbij goed begeleiden (8,8). Dat Veluvine actief en betrokken is, blijkt ook uit het feit dat de leerlingen aangeven dat de docenten hen bij hun naam noemen (9,0). Ook geven de leerlingen aan dat zij op school hard moeten werken (8,0). Tot slot geven de leerlingen aan dat hen wordt geleerd om goed om te gaan met informatiebronnen: 8,0. Dit houdt in dat leerlingen leren omgaan met onder andere boeken, kranten en internet.