• Arie Harteveld

    eigen foto

Lokaal preventieakkoord

19-01-2019, 11:55 | Lezersnieuws | Ingrid

CU Nunspeet stelt vraag aan het college over de uitvoering van het nationaal Preventieakkoord op lokaal niveau.

 

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis, heeft op 23 november jl. een Nationaal Preventieakkoord gesloten met meer dan 70 maatschappelijke partners. In het akkoord staan eigen acties en gezamenlijke maatregelen om gezondheidsproblemen aan te pakken. Daarbij is ervoor gekozen om in te zetten op drie thema’s waar potentieel veel winst valt te boeken: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

 

Arie Harteveld, fractielid van de CU: “Op basis van dit akkoord heb ik namens de ChristenUnie aan het college gevraagd of er een lokaal preventieakkoord gesloten kan worden met lokale partners zoals sportclubs, horeca, scholen, supermarkten, GGD en de zorg.”

 

Het college heeft aangegeven dat de doelstellingen van het nationaal Preventieakkoord aansluiten bij de doelstellingen van het lokale gezondheidsbeleid. Daarin is o.a. sprake van een convenant met sportverenigingen op het gebied van alcoholpreventie. In navolging van het nationaal Preventieakkoord wil het college het convenant verbreden, zodat ook overgewicht en roken hierin worden opgenomen. Ook gaat het convenant uitgebreid worden van enkel sportverenigingen naar meerdere lokale partners zoals de kerken, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de GGD, huisartsen, onderwijs en welzijnswerk.

 

Arie Harteveld: “Mooi dat het college dit zo serieus neemt. Voor de ChristenUnie is preventie erg belangrijk. Voorkomen is beter dan genezen.”