HoogoverWezep biedt hulp bij zienswijze Lelystad Airport

19-01-2019, 11:22 | Lezersnieuws | Hoog

Actiegroep HoogoverWezep gaat hulp bieden aan mensen die willen reageren op het nieuwe Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Het ministerie van I&W roept mensen op om tot en met 21 februari hun reacties op dit luchthavenbesluit te geven in de vorm van een zogeheten zienswijze. HoogoverWezep heeft een voorbeeld-zienswijze op haar website gezet. Naast algemene bezwaren worden hierin vooral ook de problemen benoemd waar Wezep, Hattemerbroek, Oldebroek, Elburg, Hattem en Heerde mee te maken krijgen als er niets verandert. De zienswijze is eenvoudig via de website hoogoverwezep.nl in te vullen en te verzenden.

HoogoverWezep heeft zich, samen met vele anderen, het afgelopen jaar intensief ingezet om de problematiek van de laagvliegroutes en de daarmee gepaard gaande geluid- en milieuoverlast onder de aandacht te brengen en te bestrijden. Dit heeft er in elk geval toe geleid dat de minister de ‘flessenhals Wezep/Hattemerbroek’ als knelpunt erkent en belooft dat bij de algehele herziening van het Nederlandse luchtruim de B+ routes, die over deze gemeenten gaan, geen uitgangspunt meer zullen zijn.

Geen duidelijkheid

Maar HoogoverWezep constateert ook dat een snelle opening van Lelystad Airport, waarvoor dit luchthavenbesluit nodig is, voorrang krijgt boven een lange termijn oplossing. “In het nu voorliggende besluit blijven nog té veel vragen en onduidelijkheden over om als bevolking maar rustig bij te gaan zitten afwachten. Zo is er nog steeds geen duidelijkheid over ‘kansrijke optimalisaties’ die de regering al een jaar lang voor Wezep/Hattem belooft. Over de uitstoot van stikstof en fijnstof, de gevolgen voor de waarde van de huizen en de recreatie is ook nog te veel onduidelijk. En er staat er niet zwart op wit dat vrachtvluchten worden uitgesloten. Om over de belofte dat alles vóór eind 2023 is opgelost maar te zwijgen. Experts plaatsen daar grote vraagtekens bij. Tijdelijke overlast kon wel eens heel lang gaan duren. Dat leren de ervaringen bij andere vliegvelden. Daarom zeggen wij: eerst bewijzen, dan pas open.”

Kleinkinderen

Voor HoogoverWezep is het reden genoeg om de bewoners op te roepen een zienswijze in te dienen. Iedereen mag een zienswijze indienen. ”Wij hopen dat velen gebruik van dit recht zullen maken en zo laten zien dat wij op de Noord-Veluwe opkomen voor onze rust, gezondheid, veiligheid en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.”