• Personeel van de AMVo met martin Juffer (midden)

    Marc Konings

Gemeentebelang: Voortbestaan AMVO-bussen in gevaar

06-06-2019, 13:57 | Lezersnieuws | Marc

Nunspeet: Gemeentebelang durft de hand in  het vuur te steken dat iedere, geboren en getogen Nunspeter weet van het bestaan van de AMVO.  AMVO is een begrip wat niet meer weg te denken is uit het straatbeeld van de gemeente Nunspeet. En voor de enkeling die niet bekend is met AMVO:

Zelfstandig functioneren

De AMVO is bedoeld als ondersteuning voor de ouder wordende en/of gehandicapte inwoner, om zo zelfstandig mogelijk in de Nunspeetse samenleving te kunnen functioneren. De bussen vervoeren mensen naar diverse faciliteiten en activiteiten zoals het Gemeentehuis, de bibliotheek, bank, fysiotherapeuten, markt en het dagcentrum. Het betreft een betaalbare en zeer toegankelijke oplossing voor met name ouderen met een vervoersprobleem.

Financiële uitdagingen

Gemeentebelang heeft zorgen om de continuering van AMVO. Al langere tijd is het een forse financiële uitdaging om de bussen op de weg te houden. SWON heeft jarenlang, vanuit de eigen reserves waarvan nu de bodem bereikt is, de bussen op de weg weten te houden. Iets wat de vele vrijwillige chauffeurs graag willen. Kilometers maken, iets betekenen voor de ander, oplossingen creëren.

Creativiteit

Gemeentebelang heeft vragen gesteld aan het college van B & W en een oproep gedaan om mee te denken over mogelijkheden om het AMVO te continueren. Als gemeente hebben we een bepaalde verantwoordelijkheid en zeker ook in deze situatie. Een zak met geld vraagt Gemeentebelang niet. Die is er namelijk ook niet. Maar, met elkaar en met de nodige creativiteit moeten we het toch voor elkaar weten te krijgen dat onze kwetsbare en/of vervoersafhankelijke inwoner kan komen waar die wil zijn. Met de AMVO !

Namens de fractie van Gemeentebelang

Martin Juffer