• Op bezoek bij WEEE

    Eigen foto

Gemeentebelang op bezoek bij Circulus-Berkel

22-06-2018, 12:54 | Lezersnieuws | Martin

Voor Gemeentebelang is duurzaamheid een belangrijk thema. Ook in het coalitieakkoord is duurzaamheid een van de kernthema’s voor de toekomst. Hierin is o.a. afgesproken dat we in gemeente Nunspeet het restafval naar 100kg per persoon willen terugbrengen. Voor Gemeentebelang een goede reden om de jaarlijkse fractie-dag in het teken te laten staan van circulair denken en doen.

In de ochtend een bezoek gebracht aan de afvalverwerker Circulus-Berkel in Apeldoorn. Door slim in te zamelen en goed gebruik te maken van de gemeentewerf en kringloopwinkel wordt veel afval gescheiden ingezameld en verwerkt. Met name de ideeën rondom het gebruik van de kringloopwinkel heeft volgens de voorzitter van de Kringloop in Nunspeet, raadslid Martin Juffer, ook bij ons mogelijkheden. Volgens Michiel Westerhoff, manager Strategie en Ontwikkeling en zelf woonachtig in Nunspeet, kan het afvalbeheer in de gemeente Nunspeet nog beter georganiseerd worden: ”Op gebied van het inzamelen van plastics kan nog veel winst behaald worden. Nu verdwijnt alles nog in de grijze container en wordt het achteraf machinaal gescheiden. Wil je het circulaire denken bevorderen, dan zal het scheiden van plastics per huishouding al moeten plaatsvinden. Op langer termijn zal dit winst op leveren, omdat mensen zich gaan afvragen waarom persé overal plastic als verpakkingsmateriaal gebruikt moet worden. Tevens hoeft deze manier van inzamelen niet duurder te zijn”.

Begin van de middag werd Weee Nederland bezocht. WEEE is de afkorting van ‘Waste Electrical and Electronic Equipment’. Bij dit bedrijf wordt het ingezamelde E-waste (wit- en bruingoed) gesorteerd en naar gespecialiseerde verwerkers gestuurd. “De in Nunspeet ingezamelde apparaten verwerken wij hier sinds kort ook”, aldus Henk Bos (projectdirecteur). “We proberen onze dienstverlening continu te verbeteren, zodat het inzamelen van afgedankte apparaten steeds laagdrempeliger wordt.

Het bezoek werd afgesloten bij Cambio in Deventer. Cambio werkt in de wijken aan het vergroten van de leefbaarheid, verricht werkzaamheden in de openbare ruimte, maar zet zich ook in voor de buurteconomie met kleinschalige, laagdrempelige projecten in de wijk. Tevens biedt Cambio activeringstrajecten voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt en dagbesteding voor mensen met een WMO-indicatie aan.
Al om al een zeer leerzame dag!