Entreecoaches bij noodkreet van iemand met problemen

19-06-2018, 11:32 | Lezersnieuws | K.

Op de Noord  Oost Veluwe zijn sinds ruim anderhalf jaar vier Entreecoaches actief, in Harderwijk vanuit Stichting Ontmoeting en op de Noord Veluwe vanuit EBC Zorg.

De Entreecoach reageert snel en adequaat op een noodkreet van iemand met problemen. Deze persoon in nood, de hulpvrager, is nog niet in beeld bij de hulpverleningsinstanties Het netwerk, zoals een verwant, buur, de wijkagent of welzijnsinstelling meldt dit aan de Entreecoach. Het doel is om samen met deze hulpvrager de ontstane situatie duidelijk in beeld te krijgen, op te lossen of te stabiliseren om erger te voorkomen. Daar waar blijkt dat er meer hulp nodig is wordt doorverwezen naar de reguliere hulpverlening.

De Entreecoach heeft korte lijnen met hulpverleningsinstanties in de omgeving. De inzet en expertise van de Entreecoach is in de afgelopen periode meermaals bewezen.

Enkele voorbeelden uit de praktijk:

Een jongeman is door omstandigheden op straat komen te staan. Hij heeft de nacht in de open lucht doorgebracht. Hij komt door het aanklampen van enkele mensen op het gemeentehuis terecht, waar hij wordt doorverwezen naar de Entreecoach. Deze heeft dezelfde dag gezorgd voor nachtopvang en noodzakelijke hulp.

Via een buurman komt een jongeman in contact met de Entreecoach. Er blijken problemen te zijn op verschillende vlakken. De jongeman geeft aan het alleen niet te redden. Samen met de Entreecoach worden de acute problemen aangepakt. Omdat intensievere zorg noodzakelijk is, wordt hij ongeveer twee maanden later opgenomen op een plek waar hij begeleid kan wonen. Inmiddels staat hij op eigen benen en heeft zijn leven op de rit.

Meer informatie: EBC Zorg (www.ebczorg.nl) en Stichting Ontmoeting (www.ontmoeting.org). Telefoonnummers Entreecoaches: Vincent van der Kubbe (0643 506 199) of Nathalie van Klooster (0643 878 238).