• Enkele doelen van Noordwest Veluwe Verduurzaamt zijn het verminderen van energieverbruik, bewustwording creëren, kennis versterken en het sociaal rendement verhogen.

    eigen foto

Duurzaamheid verbindende factorMaatschappelijk verantwoord ondernemen bundelt NW-Veluwe

25-05-2018, 15:30 | Lezersnieuws | Marijke

Wezep - In de Huiskamer van Wezep druppelen de leden van Noordwest Veluwe Verduurzaamt langzaam binnen. Het is de voorjaarsbijeenkomst op donderdag 24 mei die de aangesloten ondernemers naar Wezep brengt.

Dat verduurzaming een steeds belangrijker item wordt zijn de aanwezigen zich van bewust. Niet alleen omdat er vanuit de overheid steeds meer regels komen, maar de betrokken leden vinden het ook hun verantwoording om te voldoen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je moet jezelf doelen stellen en deze nastreven. Wij zijn rentmeesters, die de verplichting hebben verantwoord en duurzaam te werken. Niet alleen boeren en agrariërs, álle mensen hebben de verantwoording voor een gezond en evenwichtig milieu.

Liesbeth Smit, één van de initiatiefneemster van de Huiskamer van Wezep, trapt de bijeenkomst af met een uitleg hoe de Huiskamer is ontstaan. Deze morgen verwelkomt Geert Jan Prins van Will2Sustain uit Oldebroek drie nieuwe leden en een aspirant-lid. Willem Bonestroo deelt het nieuws vanuit het bestuur van het initiatief.

Als gastsprekers zijn Wim Junte en Mirjam Prins-Tjebbes uitgenodigd om de leden kennis te laten maken met het werk van Stichting Present Oldebroek. Zij presenteren hun maatschappelijk werk, waarbij ze vrijwilligers in contact brengen met mensen die hulp nodig hebben. Ook leggen ze een nieuw concept bij de leden in de week, namelijk de mogelijkheid voor organisaties om een partnerschap met Present aan te gaan. Eén deelnemer besluit ter plaatse hierop in te gaan.

Werkcoach van de gemeente Oldebroek Rienk Snippe legt uit hoe de gemeente omgaat met mensen die een uitkering ontvangen en hoe deze groep in te passen is in een organisatie of bedrijf. Vaak hebben werkgevers een vooringenomen mening over met name mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat is een onterechte houding, laat Snippe weten.

Verder delen de leden hun ervaringen en gaan in groepen uiteen om vervolg te geven aan het initiatief.

Op zaterdag 25 augustus heeft in Kamperveen op initiatief van Aalt van den Hul een oogstdag plaats bij zijn bedrijf aan de Zuidwendige weg. De opbrengst van deze dag gaat naar een goed doel. Je kunt je opgeven als vrijwilliger via 06 - 50 25 87 40 of aaltvdhul@hetnet.nl. Deze dag ben je van harte welkom een kijkje te komen nemen.

Noordwest Veluwe Verduurzaamt is in 2013 ontstaan, na een succesvolle ‘Landelijke dag van duurzaamheid’ in Oldebroek. Inmiddels is het convenant Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ondertekend door dertig deelnemende organisaties en de gemeenten Elburg en Oldebroek. Enkele doelen zijn het verminderen van energieverbruik, bewustwording creëren, kennis versterken en het sociaal rendement verhogen.

De najaarsbijeenkomst staat gepland voor donderdag 8 november met als gastheer voetbalvereniging Owios uit Oldebroek.