Dorpspartij Epe dient afwijkende zienswijze in op luchthavenbesluit Lelystad Airport.

14-02-2019, 14:16 | Lezersnieuws | R.R.


 

 

 

                       

www.dorpspartijepe.nl

 

 

Epe, 14 februari 2019

 

 

Onderwerp: Zienswijze gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport.

 

 

Geachte mevrouw van Nieuwenhuizen,

 

Excellentie,

 

 

Hierbij ontvangt u van ons als politieke partij Dorpspartij te Epe onze reactie op het gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage.

 

De plannen voor Lelystad Airport komen erop neer dat vanaf 2020 boven grote delen van Nederland laag wordt gevlogen. Dit vinden wij onacceptabel.

 

Onze bezwaren tegen het gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage zijn de volgende t.w:

 

 

Als Dorpspartij Epe willen wij pleiten voor het gesloten houden c.q. niet openen van vliegveld Lelystad Airport voor alle vakantie en of vrachtvluchten, wij noemen u enkele van onze overwegingen,

 

 

Het laagvliegen mag niet de nieuwe norm worden in Nederland. Nergens in de wereld wordt er over zo een lange afstand laag gevlogen. Dit is niet voor niets, het is gewoon onverantwoord.

 

Laagvliegen gaat ten koste van onze mooie en waardevolle natuur, de stilte gebieden en natuurlijk onze Natura 2000 gebieden (gehele Veluwe is N2000 gebied).

 

Laagvliegen tast in ernstige mate ons woon en leefklimaat hier op de Veluwe aan.

 

Laagvliegen zorgt voor een grote toename van het geluidsoverlast voor honderdduizenden mensen.

 

Laagvliegen tast onze toeristische sector aan, de toeristische economie van vele gebieden in het Oosten waar onder de Veluwe is gebaseerd op natuur, rust en recreatie. Laagvliegen betekent een ernstige aantasting van deze voor ons zo belangrijke kernwaarden. In het MER rapport is deze economische gevolgschade helaas niet in beeld gebracht.

 

Het nut en noodzaak van een opening van Lelystad Airport op 1 april 2020 zijn onvoldoende aangetoond.

 

De milieubelasting, veiligheid en gezondheidsrisico's die het gevolg zullen zijn van laagvliegen zijn niet of onvoldoende onderzocht.

 

Laagvliegen en uitbreiding van de luchtvaart in zijn algemeenheid dragen negatief bij aan de klimaatverandering, dit terwijl onze regering juist maatregelen daartegen zou moeten nemen.

 

 

Wij zijn het er niet mee eens dat er wordt geëxperimenteerd met laagvliegroutes. Het verschuiven van de vliegroutes is nooit een verbetering omdat de overlast van (piek) geluid verplaatst wordt naar andere woonkernen zoals hier bij ons op de Noord Veluwe naar Elburg, Oldebroek, t'Harde, Epe, Heerde of Oene. Het experimenteren en verplaatsen van de vliegroutes na de formele inspraakprocedures kan echt niet.

 

 

 

 

Fractie Dorpspartij

Epe