• Beeldende les in Veluvine tijdens Kick Off van Cultuurkust

    Henriette Houtsma

Cultuureducatie-dag voor leerkrachten in Veluvine

15-02-2019, 16:20 | Lezersnieuws | Cultuurkust

Woendagmiddag 20 februari staat Veluvine bol van de inspiratie! Dan organiseert Cultuurkust een inspirerende dag voor schooldirecteuren, interne cultuurcoördinatoren (ICC-ers) en leerkrachten over cultuureducatie in het basisonderwijs.

Dat kunst en cultuur een plek verdient in het basisonderwijs; daar is iedereen het over eens. Maar hoe zorg je als school dat muziek, dans, theater en beeldende kunst structureel onderdeel wordt van het curriculum? Hoe leg je de verbinding met vakken als taal en rekenen? En hoe enthousiasmeer je het team?

Al deze vragen staan centraal op deze eerste ICC-dag van Cultuurkust. ‘We merken dat de bereidheid er bij de basisscholen vaak is om kunst en cultuur een plek te geven. Maar dat in de praktijk niet genoeg tijd en kennis is om het cultuurbeleid handen en voeten te geven’ zegt teamleider Onderwijs en dagvoorzitter Robert Vroegindeweij.

‘Leerkrachten willen wel, maar weten niet altijd hoe. Bij Cultuurkust zien we het als onze taak om daarin te begeleiden en te faciliteren. Niet alleen door voorstellingen, workshops en excursies aan te bieden, maar juist ook door mee te denken over het cultuurbeleid van een school. Wat zijn de ambities hierin? Wat is de rol van de ICC-er? En hoe kan Cultuurkust helpen bij het verlagen van eventuele drempels? Dat is ook meteen het doel van deze eerste ICC-dag in Veluvine. We hopen antwoorden te geven op vragen, te inspireren en de uitwisseling tussen scholen te stroomlijnen’.

Niemand minder dan onderwijspsycholoog Tim Post zal optreden als Keynote speaker. Tim Post promoveert aan de Universiteit Twente bij het onderzoekscentrum Wetenschapseducatie en Talentontwikkeling. Hij ontwikkelt training, coaching en didactische gereedschappen voor leerkrachten in het basisonderwijs voor het stimuleren en inschatten van het nieuwsgierige denken van kinderen.

Naast een cultuurmarkt staan workshops op het programma; Erfgoed Gelderland vertelt over de doorlopende leerlijn 'Reizen in de Tijd'. Cultuur Oost geeft informatie over de post HBO opleiding voor ICC-ers. Er zijn workshops liedbegeleiding, zingen in de klas met de merhode 123Zing, en beeldende lessen maken. Na de voorstelling ‘Wat is er mis met mijn vis? ‘van Theater Krijt is er in de plenaire afsluiting gelegenheid om de ervaringen van de dag met elkaar te delen.

ICC Dag Cultuurkust Woensdag 20 februari 2019

12.15 tot 18.00 uur Veluvine, Nunspeet

www.cultuurkust.nl/onderwijs/icc-dag