Concentratie arbeidsmigranten geeft overlast en onrust

12-06-2019, 00:38 | Lezersnieuws | liesbeth

Algemeen Belang ontvangt inmiddels video’s van de overlast en ellende die de bewoners ondervinden zoals lawaai, dronkenschap en ongeregeldheden.  Wat gebeurt er met de motie in de raad? Alles lijkt gewoon door te gaan! Voor een ondernemerspartij als AB is het duidelijk; de arbeidsmigranten zijn nodig en zijn van economisch belang voor onze gemeente, maar met deze concentraties en aantallen vraagt het om moeilijkheden. Ook de ontwikkelingen aan de Berkenweg gaan gewoon door. Inmiddels is er ook sprake van huisvesting van ‘bewoners met onbegrepen gedrag’.  AB’ er Beert van Loo is duidelijk: “Dit mogen we onze inwoners niet aandoen”.

De bewoners aan de Graaf Reinoldweg voelen zich onbegrepen en niet gehoord. De gemeente heeft een probleem en lost dit op ten koste van de eigen inwoners”; aldus omwonenden. Een toename van 125% bewoners kan niet anders dan problemen opleveren. “We hebben tal van vragen, maar moeten zelf aan de bel trekken om gehoord te worden”.

Algemeen Belang wil duidelijk beleid voor deze specifieke doelgroepen waarbij het gaat om vergunninghouders, arbeidsmigranten, uitstroom uit zorginstellingen, echtscheidingen/relatieverbrekingen, gedwongen huisuitzettingen en overige spoedzoekers. De samenleving en zeker de betreffende bewoners moeten aan de voorkant betrokken worden bij de plannen. “We willen weten hoeveel arbeidsmigranten er in Elburg werken en hoeveel we maximaal moeten huisvesten. Welke locaties in de gemeente worden verder in het onderzoek betrokken en wat is de huidige status op de locaties waar nu al doelgroepen worden gehuisvest. AB heeft het college opgeroepen om de vastgestelde motie uit te voeren en alle ontwikkelingen on-hold te zetten. We willen duidelijkheid over het genoemde beleid en over wet- en regelgeving. Dan kunnen plannen worden gemaakt. Niet andersom”, aldus fractielid Agaath de Weerd. 

Voor meer informatie:
Raadslid Algemeen Belang; Agaath de Weerd
06 20 45 86 10
aedeweerd@gmail.com