• Verkeersveiligheid, zeker ook voor de zwakkere verkeersdeelnemers, is een speerpunt van ChristenUnie-SGP Heerde

    Matthijs Voskuil

ChristenUnie-SGP: aandacht voor veilig oversteken

12-02-2018, 22:40 | Lezersnieuws | ChristenUnie-SGP Heerde

Op de Brinklaan, gehuld in opvallende veiligheidshesjes, mensen assisteren bij het oversteken. Dit deed de fractie van de ChristenUnie-SGP bij het zebrapad bij het Gezondheidscentrum, om zo aandacht voor een veilige Brinklaan te vragen.

Dit oversteekpunt vinden veel Heerdenaren - vooral voetgangers en fietsers - zeer onveilig.

Per dag rijden er bijna tienduizend auto's over de Brinklaan. Ook automobilisten ervaren de oversteek als gevaarlijk, omdat ze door de drukke omgeving worden afgeleid, of omdat ze zo hard rijden dat ze het zebrapad te laat opmerken.

Talloze fietsers en voetgangers gebruiken dit oversteekpunt: scholieren van de Noordgouw, mensen die naar het Gezondheidscentrum moeten - waaronder veel ouderen -, bezoekers van de supermarkt en bezoekers van het rouwcentrum. En dan liggen ernaast nog twee bushaltes, waardoor ook mensen die met het openbaar vervoer reizen, gebruikmaken van het zebrapad.

Lijsttrekker Jan Tuinman van de ChristenUnie-SGP vertelt: "Wij vragen aandacht voor dit oversteekpunt. We vinden dat de inwoners van Heerde zich overal veilig moeten voelen. Mensen moeten zich niet belemmerd voelen in het alledaagse leven, maar volop mogelijkheden krijgen om in de samenleving mee te doen. Juist kwetsbare inwoners verdienen daarin onze speciale aandacht. De titel van ons verkiezingsprogramma wijst daar ook op: Samen leven, Samen wonen en Samen werken. Daarom vinden we verkeersveiligheid ook op de Brinklaan zo belangrijk."