ChristenUnie Hattem: bouw scholen op de IJsbaan

27-02-2019, 09:46 | Lezersnieuws | Hans

ChristenUnie Hattem: bouw scholen op de ijsbaan

HATTEM - De CU-raadsleden willen dat het college haast maakt met herhuisvesting van de basisscholen van cluster 1, de Zaaier en de Van Heemstraschool. Volgens de ChristenUnie kan dit alleen door het eerste Integrale Kindcentrum (IKC) neer te zetten bij de voormalige ijsbaan en door voorlopig af te zien van de Noordgouwlocatie als nieuwbouwplek. Deze opvatting van de Hattemse ChristenUnie is de uitkomst van een lange periode van luisteren en bezinnen.

Met dit standpunt wijkt de ChristenUnie af van wat afgeopen maandag in de commissie werd besproken. Het college zou van de politieke partijen nieuwe kaders krijgen voor aanvullend haalbaarheidsonderzoek. De ChristenUnie wil echter niet meer kostbare tijd steken in zo’n  extra onderzoek, zodat ouders en scholen niet langer in onzekerheid blijven. Het college moet alle inspanningen richten op spoedige realisatie van een eerste Integraal Kindcentrum op het terrein van de IJsbaan.