• Burgemeester Rozendaal spreekt de bezoekers van de KVA toe

    Gerjan Prins
  • Sfeerimpressie KVA

    Gerjan Prins
  • Overhandiging van gift aan het huis van gebed

    Gerjan Prins

Bid, doe het goede en verwacht het van God!

12-01-2018, 22:51 | Lezersnieuws | Kampvuuravonden Elburg

De kop boven dit stukje was de nieuwjaarswens van burgemeester Jan Nathan Rozendaal voor de bezoekers van de kampvuuravond van donderdagavond 11 januari. Een prachtige boodschap voor de ruim 50 aanwezige mannen om het nieuwe jaar mee in te gaan. Een nieuw KVA jaar, met hopelijk weer 12 nieuwe en inspirerende kampvuuravonden, werd deze donderdag met een mooi en vol programma afgetrapt!

Matthé Vos, één van de organisatoren van de kampvuuravonden, begon de avond met een vooruitblik naar 2018. De kern van zijn vooruitblik kwam prachtig bij elkaar op het eind van zijn praatje: 'Hoe mooie 2018 misschien ook gaat worden, het beste komt nog!'.

De avond werd voortgezet met het overhandigen van een gift aan het huis van gebed Elburg. De toegang tot de kampvuuravonden is 'vrij' maar wel wordt iedere avond 'rondgegaan met de pet' om tegemoet te komen aan de onkosten. Iedere avond wordt een deel van deze opbrengst opzij gelegd voor een goed doel wat we als KVA willen ondersteunen. Het afgelopen jaar was het huis van gebed het goede doel en vanavond kon het mooie bedrag van 300 euro worden overhandigd.

Een belangrijk thema voor de KVA van 2018 is eenheid. Om dat kracht bij te zetten was de afgelopen periode aan voorgangers en oudsten van kerkelijke gemeenten uit de omgeving van Elburg gevraagd wat belangrijke gebedspunten voor 2018 zijn. Vanuit 5 gemeenten werden mooie gebedspunten voor het nieuwe jaar gedeeld. Het is mooi en opbouwend om als mannen vanuit verschillende kerkelijke achtergronden samen één te zijn in Christus tijdens de kampvuuravonden.

Na een oproep in een filmpje op YouTube om Elburg en haar inwoners beter te leren kennen, was de nieuwe burgemeester van Elburg, Jan Nathan Rozendaal, uitgenodigd ook eens een KVA bij te wonen. Als organisatie waren we blij en zeer vereerd dat daar al zo snel gehoor aan werd gegeven. Bovendien kwam de burgemeester niet 'slechts' als bezoeker maar had hij ook een inspirerende boodschap voor de bezoekers in petto. Hij moedigde de mannen aan echt tijd te nemen voor stille tijd, écht te luisteren naar de boodschap welke God je geeft en tenslotte ook te kijken hoe deze in praktijk gebracht kan worden. Voor het nieuwe jaar had hij de reeds eerder genoemde nieuwjaarwens voor de bezoekers en riep hij op tot eenheid in geloof en leven!

Na deze woorden was het tijd voor hamburgers, ontmoeting en napraten! Pas rond twaalven keerden de laatste medewerkers, terugkijkend op een inspirerende KVA start van 2018, huiswaarts!