Winterlezingen Elburg weer van start

02-01-2018, 11:01 | Lezersnieuws |

Datum:

zaterdag 13 januari 2018, 10:46 tot zaterdag 10 maart 2018, 10:46

Locatie:

, Elburg
Refter Museum Elburg
Elburg

Stichting Winterlezingen Elburg organiseert in de eerste maanden van 2018 weer drie interessante lezingen.

Drie gerenommeerde sprekers komen hun betoog houden over uiteenlopende en boeiende onderwerpen.

De eerste lezing "Nederland als bakermat van de Verlichting" vindt plaats op 13 januari. In deze lezing wordt ingegaan op de spanning tussen rede en geloof van de westerse wijsbegeerte.

Spreker is Arend Klaas Jagersma (1970) studeerde in 1994 cum laude af in de filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was als onderzoeker en docent verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen.

In de tweede lezing komen de Hollandse meesters aan bod. Karin Braamhorst gaat op 10 februari vertellen hoe ze lang geleden zijn neergestreken in de Hermitage. Ze hebben generaties Russische tsaren en Europese monarchen voorbij zien trekken. Ze overleefden wereldoorlogen en revoluties. In Sint Petersburg zijn ze een miljoenenpubliek gewend. En nu zijn de topstukken uit de collectie Hollandse meesters weer even terug in Nederland.

Tijdens de derde lezing op 10 maart bespreekt Van de Wijdeven zijn boek "De rafelranden van Europa". In zijn lezing neemt Van de Wijdeven ons mee op reis door de tijd. Hij zal inzoomen op Centraal-Europa en aantonen waarom het zo van belang is om de geschiedenis te kennen om de actualiteit te kunnen begrijpen. De drijfveren van de spelers op het Europese toneel zijn vaak al eeuwenoud.

De lezingen worden gehouden in de refter van het sfeervolle museum Elburg (ingang Zuiderwalstraat). De lezingen beginnen om 15.00 uur en duren ongeveer twee uur.

In de pauze wordt u een kopje koffie aangeboden. Vanaf 14.30 uur is de zaal geopend.

Na afloop blijft het museumcafé geopend en bieden wij u een drankje aan om het glas te heffen en gezellig na te praten.

Op de website www.winterlezingen.info vindt u meer informatie over de drie lezingen.