Koor- en samenzangavond in de Driestwegker

14-08-2018, 16:07 | Lezersnieuws | Goossen Plender

Datum:

woensdag 29 augustus 2018, 20:00 tot 21:30

Locatie:

Driestweg 4
Driestwegkerk
Nunspeet

De taakgroep missionair werk van de Protestantse Gemeente Nunspeet zal op woensdagavond 29 augustus a.s. een koor- en samenzangavond organiseren in deze kerk aan de Driestweg 4 te Nunspeet. Muzikale medewerking zal worden verleend door de Verenigde Veluwse Koren. Dit koor, bestaande uit ruim 100 leden staat onder leiding van dirigent Leander van der Steen en bestaat uit 4 koren op de Veluwe. Deze treden nog op in de oud Veluwse klederdracht. Naast koorzang is er ook veel ruimte voor samenzang. De organist is Bert Elbertsen en Martien van der Zwan zal de piano bespelen. Verdere muzikale medewerking zal worden verleend door het Christelijk ensemble " Parlando" tevens o.l.v. Leander van der Steen. De algehele leiding is in handen van pastoraal medewerker Hans van der Meer uit Nunspeet, die ook een korte meditatie zal houden. De aanvang van de avond is om 20.00 uur. Deuren van de kerk gaan open om 19.15 uur. De toegang is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten