• Wisselse Veen

    Theo van Es

Fietsexcursie langs waterknooppunten Epe

15-02-2019, 00:44 | Lezersnieuws | Theo van Es

Datum:

zaterdag 23 februari 2019, 10:00 tot 13:00

Locatie:

Epe, Vaassen e.o. - Divers
Epe

Zaterdag 23 februari van 10-13 u organiseert Water Natuurlijk een fietsexcursie langs knooppunten voor grond- en oppervlaktewater bij Epe. Je krijgt uitleg over infiltratie, kwel, sprengen, cultuurhistorie, landschap en natuurontwikkeling. De kwaliteit van het oppervlaktewater is voor Water Natuurlijk topprioriteit. Alles wat leeft en groeit in water draagt bij aan de biodiversiteit, leefbaarheid en landschapskwaliteit. Het water ónder de grond is tevens belangrijk als voorraadkelder voor drinkwater, en als motor voor de sprengenbeken en mooie kwelgebieden. De excursie langs de Veluweflank bij Epe voert langs de interessante plekken waar grondwater en oppervlaktewater samen invloed hebben. De gratis excursie staat onder leiding van Jan Aalbers – lijstduwer voor Water Natuurlijk. Jan is bioloog, heeft een prima kennis van het gebied en van de waterhuishouding. Je zorgt voor je eigen fiets en krijgt na aanmelden voor de excursie via jan.aalbers@gmail.com meer info over de startplek.