• Belijdenisgeschriften ter bespreking

    Eigen foto

Avond kerkelijke belijdenisgeschriften

22-02-2019, 16:55 | Lezersnieuws | Hans Lambrechts

Datum:

maandag 4 maart 2019, 20:00 tot 22:00

Locatie:

Dorpsweg 27
Emmaüskerk
Hattem

De Protestantse Kerk in Nederland is via verschillende geloofsbelijdenissen verbonden met de kerk van alle eeuwen. Bekende protestantse belijdenisgeschriften zijn de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Augsburgse Confessie, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

Op maandag 4 maart wordt de blik, tijdens een Leerhuisavond in de Emmaüskerk in Hattem, gericht op twee nieuwere geschriften. In de eerste plaats de Theologische Verklaring van Barmen, geschreven in reactie op het aan de macht komen van Adolf Hitler in Duitsland. De tweede geloofsbelijdenis is opgesteld door de bekende bevrijdingstheologe Dorothee Sölle, uitgekomen in 1968. Sluiten deze beide geschriften beter aan bij het geloof van nu dan de oudere belijdenisgeschriften? En hoe zouden we ons eigen geloof beschrijven wanneer we zelf de pen ter hand nemen? De bijeenkomst in de Emmaüskerk duurt van 20.00 tot circa 22.00 uur.