Warken an vredesfeest en oorlog thuus

Viefenzeuventuig jaor een vrie land. 't Kump dicht bie. Van alle kanten bint ze bezig um daor andach an te geven. Vrieheid die-j pas echt op weerde kunt schatten a-j die ellende die d'r an veuraf ging heb mee emaak. Dat bint d'r niet veule meer. Toch heb de vente van noe d'r alle andacht veur, heur ik van 't Meneertien die d'r aover sprik veur volk en vaderland. De provincie kondigen an d'r een smak geld veur uut te trekken. Mar töt noe toe is 't daor bie ebleven. Veul belaoven weinig geven dut de gek in vreugde leven. En a-j naogaot dat Gelderland de riekste provincie is en zwemp in de pegels dan dut dat toch heel vremp an. Hele horden kommitees zit te wachten op een berichien uut Aarem zodat ze de kosten die ze temee maak kunt betalen. Wie haop töt in lengte van dagen vrie te blieven mar zon toezegging is niet vrieblievend. 't Geet vanzelf niet umme datgene wat wule d'r met zien allen an tied instop. A-j dat betaald wilt zien dan mu-j een enkele reis naor een andere planeet nemmen. Geld wordt wel minder goed besteed.

Pättie luu bint al tieden bezig met de jaoren veertig viefenveertig. Ben Jonker is d'r zo ene. ,,Ik zitte van kop töt tene in de vrede en lope grote kans umme d'r met 't thuusfront oorlog aover te kriegen", zei hee. Ere wie ere toekump. Ben hef de gedenkplekke veur Herman en Johanna van Essen in Epe bedach en zut noe nao een hoop gesteggel met de gemeente zien inspanningen beloond. Niet aoveral hiel de vrede in viefenveertig lange an. Trees hef een Canadees klink wat dat angeet bekend in de oren bie de grieze köppies onder ons. Vrachten vrouwen gingen d'r met een Tommie vandeur. Mar ja, de hormonen laot zich niet dwingen. Hele verhalen komp nweer baoven. Aover vrouwluu en manskeerls die 't met de bezetter hielen. Ze heb ze de kop kaal eschoren.

,,Een geknipt verhaal veur 't kommende jaor", zeg 't Meneertien en wule schiet alle beide in de lach. As d'r iets is wat symbool steet veur de vrede dan is 't een schaop. Dat gif mien de gelègenheid umme een bruggien te slaon nao schaophàdder Lammert Niesing. Die zol veur de dialekmaffia een verhaal hollen aover zien kudde. Daor wis hee raod mee. Hee neugen zien schoonva Joop en zien buurvrouw Diet uut, namp ze mee nao de Hezebrink in Emst, gunk zitten en liet die beiden 't wâârk doen. Joop op de trekkaste en Diet met gedichies. Jaja, de een scheert de schaopen en de ander de vàrkes. Mar ik denke dat hee niet allenig slim mar ok nog een bettien beduus was. Een Belg op de Renderklippen raojen op de ram af hoeveule schaopen de kudde telt. En dat kossen Lammert een schaop. Dat had hee belaof. De Belg maken zich uut de voete. Lammert blie dat de man zien beloning niet opstreek. Tötdat hee zien border collie met de man mee zag gaon.

En noe maak ie mien toch niet wies dat een Belg gien schaop van een hond kan onderscheiden. Die wol Lammert bie de bok doen. Mar dat is 'm niet eluk. Trouwens an 't ende van de aovend in Emst hef hee 't volk bie epraot wat zien strapatsen aover de Klippen betref. GAIT.