Gait zingt een valse noot

Ieder veugeltien zingt zoas 't gebekt is. Dat veugeltien bie mien van binnen zingt niet zo hard. Nee, wat dat angeet hef Merie veule meer verstand van zaken. Zee stun vrogger bie de jonge deerns vereniging op de eerste rieje. Dat ze de mond niet op de verkeerde plaatse hef zitten is mien daornao dudelijk eworden in duzendfout. Ze hef heel wat muuite edaon umme mien bie 't ene of andere koor in te lieven, mar 't was steeds 't zelfde lietien: daor mudde wule 't nog mar is aover hebben en ule begriep wel dat 't daor nooit van is ekomen.

Elke zundaggen mâârn zit zee veur de kiekkaste. Daor laot zich een hele trits koren heuren. Ik mudde dan niet proberen umme d'r tussen te komen, want dan krieg ik de wind van veuren. Nee, dan hef zee alderkeizers veule noten op eur zang. Allenig de koffie zörg veur onderbreking. Merie kent alle lieties, daor stao-j versteld van. Daor stèèk ik as schorre liester heel slim bie of. Mien va zung vrogger allenig in de badkamer en as hee van de voetbal onderweggens naor huus was en as ik Merie mag geleuven is de appel wat mien an geet niet varre van de boom evallen. Nee, wat bie ons de zundaggenmâân an geet is 't koekoek ene zang. Kottens kon ik d'r niet onderuut umme mee te loeren. Mien pot met uutvluchten was helemaole loag. Ik kan niet ontkennen dat die koren d'r 't beste van maken. Ze stunnen d'r op zien zundags bie vanzelf. Ik krege gien kans umme in de krante te duken want Merie hiel mien bie de les.

,,Heurt is Gait hoe die mansluu zich reurt. Ze zingt uut volle borst. Ie heb toch wel een hoop emist in al die jaoren jonge." Ik liete 't begaon. 't Is waor dat die keerls de passie van 't gezichte of spatten. Ze trökken alle registers open. Ik was blie dat buurman Knelis de neus um de deure stak. Die vreug mien of ik samen met 'm naor Ajax wol kommen kieken. Merie schunk 'm niet eur zundagse lach of misschiens juus wel in dit geval. Knelis worden al gauw 't huus uut ewâârk. Met dat ik weer nao 't scharm keke zag ik dat van een koor de mansluu de kaken op mekare hielen. Aha! Ikke tegen Merie:,,Kiek, dat krie-j d'r van asj oe zo uut sloof. An 't ende van 't Latijn; ze kunt gien kick meer geven." Ze keek mien an en eur reactie was allenig een vinger in de richting van de tilleviezie. ,,Juus, ja, noe holt de vrouwen de mond ok al dichte. Nee, dat is niks veur mien. Ik holle 't liefste de aosem op peil."

En toen kreeg ik de volle laoge. ,,Uulskuken da-j d'r bint: de dirigent gif an wanneer de mannen en wanneer de vrouwen mutten zingen." Och mien lieve stumper, daor zat ik dan veur aap en misschiens nog wel een bettien meer uut de dierentuin. Ik hadde buten de waard, in dit geval de dirigent erèkend. En een dag of wat later, nao terugkeer van de voetbal bie Knelis, kwamp d'r nog een schoer lös. ,,Dat Ajax van oe hef een lessien eleerd. De mond nog vàdder lös as de zangers op zundaggenmâân. Liever zin gen dan zinken Gait. A-j temee aover de Lohuzerweg riejt zie-j bie Marc Overmars de vlagge half stok." En zo worden Merie met een hèkel an voetbal balsturig.

Och wieter veur de rest geet 't allemaole wel naor de zin in de Vriestaat Renderklippen. Doet d'r kalm mee hen. GAIT.