Gait van deRenderklippen

De afgelopen dagen kon ik niet zo'n ende veur mien uut kieken. 't Geschamper in de buurte was niet van de luch. Ik hoeven d'r ok gien ogien veur dichte te doen, want dat dee-j die al vanzelf. Ik bin uule een verklaoring schuldig. De olde buurt van Merie was bie mekare etrommeld umme nog is terug te kieken in de tied, nao de legere schooljaoren. De echtgenoten, in dit geval zo-j ok van vechtgenoten kunnen sprèken, mochen mee of mut ik zeggen: móssen mee. Ik mudde toegeven: de luu die 't organiseerden verdienen een pluum. Die hadden 't vermaak van 't schoolplein vrogger weer uut de olde deuze ehaald. De spellegies van toen en daor heurt gien pluumpien bie, want 't slaon met zon veertien mos nog uut evunden worden… Nee, 't was tollen, hoepelen en ok knikkeren. Veur de vrouwluu inspringen met 't touw en kaatseballen. Ie wilt niet weten hoe fanatiek dat olde spul d'r mee an de gang ging. Zo hier en daor worden d'r ok nog openstaonde rèkenings vereffend. De meesten konnen bie 't knikkeren nauwelijks nog an de grond kommen en hadden nog veule meer muuite umme weer aoverende te geraken. Bie loting mos ik tegen Appie van de Bult za-k mar zeggen, want zo heten hee in die tied.

Appie speulen 't liefste tegen de vente van de legere klassen waor hee de stuiters van wun. Daor heb ik mien tegenan bemuuid en 'm op een woensdagmaomiddag de hele veurraod weer ofhändig emaak. Ik was d'r nogal bedreven in al zeg ik 't zelf. Misschiens dat daormee verklaord is weurumme ze mien in later jaoren d'r in sommige kringen 'liefste uut hadden eknikkerd. Appie dan slepen de knikkers op 't olde schoolplein in 't kuultien. Dat is vanzelf niet de bedoeling. Ik hebbe daor wat van ezegd. Hee maken mien een spektakel, niet mooi meer. En toen mos mien Merie mien zoneudig töt de orde roepen en nogal hardop fluusteren dat ik tegen mien verlies mos kunnen. Dat viel bie mien hastik verkeerd. Ik hadde in de mond umme hoepel toch op te zeggen, wat in dit verband ok helemaole niet zo vremd ewes zol wèèn, mar ie heb ok nog een ander verband. Dus maken ik een ofslag nao: ,,Mens, gao toch vàdder met die ballen tegen de mure gooien. Dat kan zelf een kniene met hernia nog." Och mien lieve stumper, in een mum van tied stunnen vier klasgenoten van eur tegen mien op, drukken mien drie ballen in de hande en zeien mar één woord",Bewiezen!'

En daor stun Gaitman. Een hele kringe d'r umme hen. Derste balle tegen de mure, de tweeden d'r achter an en de dàdden die zag ik egees niet meer. Daor was de eerste balle de schuld van. Die raken mien vol op 't linker oge.

't Hele spul lachen net zo hard as ik wel kon lippen. En Appie stun daorbie veuran. De Bult had zich nao mien oge verplaatst. Saoms zat mien 't oge dichte en was korenblauw. En de luu op de Renderklippen konnen d'r niet genog van kriegen.

Of Merie van die losse hanties hef, of ik mien zo mar thuus of laote mesten. En gaot zo nog mar een entien deur. Dat bint van die monumenten in een mensenlèven da-j 't effies niet meer zo ziet zitten. En dat effies duurt mien veus te lange. Luu, hol de boel veur mien in de gaten.

Ontvank de groetenisse van een geblesseerde GAIT.