Gait van deRenderklippen

Heerde blif de andacht trekken. 't Is d'r altied gemoedelijk en 't meneertien mag d'r graag wèèn. Toch lut hee zich daor ok weer niet deur in slaop wiegen. Al weet hee noe wel weurumme ze blie bint met drie wetholders van buten. A-j de fractieveurzitters geleuven mag heb ze beste wetholders van 't westelijke halfrond in ehuurd. Berkhoff en Meijer zollen buten de schoene gaon lopen, mar daor is Jan denk ik toch veul te nuchter veur. Merie heurt mien an en die hef commentaar waor ik zo gauw gien raod mee wete. ,,Mu-j mien noe is vertellen Gait. Ze komp nao de ofgelopen vier jaor miljoenen tekot. Dat is dan met de beste wetholders die'j mar bedenken kunt.

Stel oe noe veur dat z d'r twee hadden die mar half zo goed waren ewes. Dan had Aarem ze d'r helemaole niet meer bie willen hebben." Tja, vrouwelijke logica. Gait van Diek, de enige wetholder die toen bleef en noe weg mut, hef nao eigen zeggen met zien portefeuille mar veur drie procent an dat tekort bie edragen. ,,Kun ie 't volgen Gait? Meug ie alleent blieven zitten a-j an 't ende van de rit een bonke tekot koomp?" Ik bin d'r mar niet wieter op in egaon umme 't uut te leggen, bang dat ik mienzelf vaste praot. De bezunigings gaot trouwens wel heel hard in Heerde. De bodes mochen mar ene keer koffie intappen bie de benuming van de nieje olde wetholders. Daor konnen ze dan weer gedeeltelijk de bloemen van betalen die worden uut ereik. A-j heuren wat d'r allemaole beweerd worden op de tribune dan gluuien oe de oren. D'r worden al weddenschappen of esleuten hoe lange 't college noe in dezelfde samenstelling blif zitten. Jan Berkhoff zol dan temee allenig elke mâân nao Heerde mutten trampen want de ene collega is ondertussen dan burgermeester in Oldebroek en dat vrouwgien van de petieje van de arbeid zit dan al hoog en dreuge op een nieje post waor wat meer te verdienen völt. 't Liek mien stark, want ze is druk doende umme 't Heerder volkslied uut de kop te leren. Dat bint tien coupletten, mar wetholders leert gauw. En dan kump d'r van 't carpoolen met Fred de Graaf ok niks meer terechte, wat mien juus zo gezellig liek. Ik bin d'r niej nao in hoevàrre d'r in Heerde waorzeggers rond loop.

Fred de Graaf was jaloers op 't lint wat hee Van Diek umme moch hangen. Dat krie-j nog niet a-j veurzitter van de Eerste Kamer bint heb ik van um begrepen. Gerrit vertellen nog dat hee op de brulfte van Joke Grotenhuus en eur Teunus de petretties hef emaak. Hee vergat d'r nog bieb te zeggen dat hee vrogger um de wèke met Biesterbosch van de Boerenpetieje as Bob wisselen bie 't stappen. Lang veurdat hee Dieke an de haok sloeg vanzelf. Trouwes, 't is ok in Epe niet meer wat 't ewes is. Vraog dat an 't Meneertien van de krante. Die lup al achtenvieftig jaor mee in de Silo van Bibo, met oftrek van de jaoren in 't Hof van Gelre, mar bie 't ofscheid van Dick van Norel en Joop van Nuijs heuren hee d'r al niet meer bie. Epe zet de wet nao de hand: meer dan viefenvieftig jaor bie de club, dan gauw vot wèèn, want anders weet ie teveule. 't Meneertien hef Dick en Joop mar opebeld en uutleg egeven. In de politiek is wat gister gold vandage niks weerd en weet zich mâân gien mense meer te herinneren. Luu, holt de klongels d'r onder.

GAIT.