Gait van de Renderklippen

Ze heb mien veurege wèke op de sportschoele mutten missen. Eigen schuld dikke bult. Ik hebbe 't helemaole verknooid bie Merie en daormee ok veur mienzelf. Ze zat alderkeizers krap in de tied deur de dagelijkse gang nao de hyperbare zuurstoftank in Aarem. De halve dag mee vot. Ik zeg de gek vanzelf ok, want samen uut en samen thuus. Smââns alderakelijks vrog op en dat is veur een laatbluuier as mien al helemaole gien cent weerd. In bin pas in de buurte van 't Openluchtmuseum een bettien bie bloed. Gelukkig nemp dan de sjaffeur van de pendelbusse 't stuur aover. Mar deur dat alles schut 'd r wel 't een en ander bie in. Merie had mien al een keer of wat evraog umme de wasliendraod an te spannen. Volgens eur hank 't goed zo wat op de grond. Noe kan zee flink aoverdrieven as 't eur zo uut kump en umdat ik met die twee linkerhande van mien toch al niet zo hendig binne heb ik't laoten verslateren. Halverwège de veurege wèke wol ze de wasse ophangen. En vanzelf weer de vraoge of ik de liene strak had emaak. Ik mosse bliksemssnel schakelen. Hebbe eur verteld dat de Baord Vinke, die die mâân bie ons op de koffie was, 't van mien aover had eneumen.

''Mar goed ok, want anders had ik 't nog bèter zelf kunnen doen", kreeg ik veur de kiezen. Zee met de wasse nao buten. Nog gien minuut later kwamp ze binnen raozen. 't Leek wel Kaap Knetterval. Mensen, mensen wat was ze lillijk in de huud. "Lelijk liegbeest, de baord heb ik zelf binnen elaoten, hee is tijdens de koffie niet buten ewes en ik heb zelf ok weer de deure achter 'm dichte edoan. Lui vârken da-j d'r bint. " En zo kwam d'r nog veule meer an verwensings mien richting uut. 't Huwelijk hink veur dat monument an een zieden draogien. Met de vrouwe viel gien garen meer te spinnen. Tegendraods a-j 't zo wilt numen. Ik ware schaaakmat ezet zonder pionnen op 't bord. Slim zat veur Merie. Dat mos ik met een mooie bloeme zien glad te strieken. Wantr eerlijk is eerlijk; ik konne d'r makkelijk aover praoten, zee zat met de ellende van weer een keer wassen van de kleerage die op de grond in de prut was evallen. Toen ik de kleren veur de sportschoele in de tasse wol pakken umme van 't gedoe of te wèèn keren de de situatie zich tegen mien. 't Reservestel zat nog in de wasmachine en 't andere spul had op de draod ehangen die ik hadde vergèten an te spannen. En die kleerage lag noe in de modder. Tja, dan ku-j de sportstieviteid op de buuk schrieven en met 't hemp weer uutvlakken. Ik hebbe mar tegen Merie ezegd dat 't mien in de rugge escheuten was umme d'r onder uut te komen. "Dat verbaas mien wel Gait, want van de werkzaamheden an de wasliene ku-j 't niet hebben ekregen", mos ik nog incasseren. Kleren maak de man, mar a'j gien sportgoed heb bi-j d'r an…..Ie kunt oe veurstellen dat de wasliene ondertussen weer strak steet. Zelfs Merie is d'r tevrèène mee. En met een bloeme heb ik 't leste stukkien onvree weg eneumen. Ik wete noe eens te meer da-j oe echtgenote niet an 't lijntien mutten hollen en al helemaole niet an de wasliene. Sporten is goed mar spotten met oe mannelijke plichten dat lup altied verkeerd of.

De groetenisse van de hele kraom met inbegrip van GAIT.