Gait van de Renderklippen

De handelsgeest is in de Nederlanders evaren en hef de Renderklippen niet aover eslagen. 't Beste veurbeeld is mien Merie. Die gunk van de wèke met Annegien op koopjesjacht. En Gait bleef achter met Bouffon, de onvolprezen Franse bulldog van mien dochter. Ze bleven een mooi poossien vot. Ik had al twee keer met Bouffon een runtien emaak veurdat 't duo op de basis terug kwam. En ik kan oe vertellen dat 't dier as 't umme snuffelen geet beide dames dikke de baas is. Mar dat was niet af te leiden an de enthousiaste verhalen. De taofel worden vrie emaak, de zak met kleeraazje lèèg eschud en ik krege zo ongeveer 't volgende te heuren. ,,Kiek is Gait, een jürkien wat driehonderd euro kos, wule heb 'm veur minder dan de helfte." Enzovoort enzovoort. Toen de zak lèèg was en de taofel vol lagen d'r rokken, blouses, een truigien en gaot zo mar deur. Elke keer as d'r een onderdeel bie worden eleg klunk 't van: ,En wat dach ie? Vieftig euro minder En dissen? Veur dàttig procent.' Taktiek is ze ok niet vremp. ,,Kiek is va. Wie heb oe niet vergèten. Wat denk ie van dit spothemp. De niejste mode. Lag gister nog in Parijs.' De uutsmeiter volgen. ,,Saam goed veur dik viefhonderd euro an korting. Laot ons mar schuven.' Wat dat leste betref: helemaole onderin de zak lag nog een brievien. Daor stun gien korting op.

Wèl een bedrag van zeshonderdenvieftig euro en viefenvieftig cent. Merie was mien veur. ,,Kiek mar is goed. Bienao net zoveule geld heb disse schrandere vrouwuu bespaord. Ie meug d'r wel trots op wèèn." Dat zal wel mee vallen as temee 't bankofschrift umme de hoek kik en de firma Gait en Merie een mooi bettien lichter is emaak. ,,Ma, trek die jörk is an." En dan: ,,Pa, is ze niet umme op te vrèèten?" Ik kon 't niet laoten: ,,Deerntien, daor hei-j een Goliath veur neudig en die is d'r niet meer." Dat brenk mien bie een brievien wat ik van Dinie en Henk krege. Die hadd'n d'r twee petretties in estop van een riegien vente in vlotte broeken en een advertentie in de gemeentegids van een meissien die een broek an de bene had met meer gaten dan stof. ,,Hier ziet wule gien gat in Gait", stun d'r bie. Mar dat deerntien wel dus. Nee, Dinie en Henk àrgert zich een slag in de rondte.

Noe mut ik zeggen dat de gemeente die mode kennelijk ok niet zo umme nao huus te schrieven vindt, want 't was een plaatien bie 't onderwâârp Jeugdhulp. De gemeente zet zich volges dat stukkien in de gids in veur hulp an olders die 't niet meer ziet zitten. Daor heurt Henk en Dinie in elk geval ok bie. Noe weet ik niet welke van de vief wetholders dat as specialiteit hef. Of dat Hans van der Hoeve onvermoede kwaliteiten bezit as 't umme 't bedekken van de klongels geet. Hee zet zeker hekkens veur bepaolde ontwikkelingen. Een treffend plaatien, dat wel. Geluud op de kop, 't mobieltje veur de snufferd en 't skateboard in de hande. Drie kwartier met mekare ewandeld en gien woord ezeg. Uut die gids mag dan de plattegrond en de wègengids weg evallen wèèn, de humor in elk geval niet. Dinie en Henk, wie mutt'n 't d'r mee doen, mar gien mense verplich ons umme d'r in mee te gaon. Bie ons op de Klippen lup 't wel lös. Wat de honde betref….

GAIT.