Gait van de Renderklippen

Jan uut de Enk mag blie wèèn dat hee op gezette tieden eigenwies is en niet an één toer deur. Hee zit nog een bettien bie 't Meneertien in de Parmetaotsie. Samen hadden ze iets te vieren bie Piet en Ans in Gendt. Da-s niet naos de deure en vanaf Aarem is 't goed uut de ogen kieken zeg 't schrievertien. Eén bocht al bocht en veurdaj 't in de gaten heb zit ie onder an de diek en kom dan mar is weer op 't rechte pad. 't Meneertien zat op de henweg onder 't regiem van zien bierieder en die kreeg gien kans umme gekke dinge te doen. De TomTom d'r op en waog 't niet umme dat mens tegen te sprèken. Jan zit wat dat betref in een bètere positie, want Jannie is met 't riejen nog niet vàdder ekomen dan 't vaste hollen van 't stuurrad. Dat gif um de gelègenheid umme niet zien karregien, mar wel zien eigenwiesheid in de viefde versnelling te zetten. Onderweggens vertellen 't deerntien van de TomTom dat hee in de richting van Bemmel mos umme daornao in Gendt terechte te komen. ,,Ze kan mien wat. Ik nemme de snelweg en dan kom ik d'r veule gauwer", mut hee hebben edacht. Dat kloppen helemaole. Hee kwam veule gauwer….bie de brugge in Nimwègen. Want de snelweg hef gien ofslag nao Gendt. Piet en Ans, 't Meneertien en 't Knuffeltien en Frits en Gerrie uut Duiven mar wachten. Die hadden 't gebak en 't tweede köppien koffie al deur de sloeke toe d'r alderkeizers hard op de belle worden edruk. 't Leek wel alarm. Dat was Jan. ,,Vraog mien niet teveule, doet de deur mar lös en ik komme hier nooit weer", zei hee. Ans had de tegenwoordigheid van gees umme te zeggen dat hee d'r nog mar net was en dat die conclusie dus wel wat an de veurbarige kante leek. Had hee eerst ok nog op de belle bie een andere Piet staon rammen en daor kortof edaon. Toe hee dan uuteindelijk de kop umme de deure stak worden de temperatuur in de kamer op slag tien graoden hoger. De vlammen sleugen um van 't gezichte. En toen Jannie as verklaoring gaf dat eur man nog bèter menen te weten dan de vrouw van de richtingangever worden 't d'r niet bèter op. Hee is gelieke mar met 't kleine glaassien begunnen en hef de koffie aover eslagen. In februari is hee zelf an de beurte umme de vriendenclub te ontvangen. Dan zal hee ongetwiefeld vertellen dat hee de ofslag nao Nimwègen op 't juuste moment hef eneumen want een dag of wat later stun de Waalkade onder water. Misschiens hef hee de Duitse versie van de TomTom en daor steet fahren op in plaatse van rieden. 't Kan ok wèèn dat hee in de gedachten bie zien vakantie was,want die geet altied aover water. Ik denke dat Jannie d'r wies an dut umme alsnog op rieles te gaon want met eur Jan raak ze van 't padje. Van de kaarte ku-j ok zeggen want hee is alderkeizers goed in klaverjassen en jokeren., Ja, pesten kan hee ok mar daor hef hee zien auto veur neudig. Wieter veur de res een hele beste maot, die altierd veur een ander klaor steet. ,,'t Is bie umj alleent meer BromBrom dan TomTom", zeg Frits,mar die hef d'r zelf ok een steugien aover edaon veurdat hee Genbdt met dt kon vinden. Volgens Gerrie had hee Gent bie Antwerpen in etoetst en dan bi-j, laoww eerlijk wèèn, nog veule vàdder van huus. De kop is d'r of van tweeduuzendenachttien. Maak d'r een mooi jaor van. GAIT