Gait van de Renderklippen

Annegien bromp, mar niet op de motor. Mensen kienders wat een gedoe. Sinds dat zee Bouffon hef aneschaf is de motor biezaak. Die steet te verroesten in de schure. Zoiets wil zee niet benuump hebben, mar 't lekken toch uut. In dit geval zörgen de motor daor zelf veur. Een plassien op de vloere maken Annegien d'r op attent dat d'r iets mos gebeuren. ,,Verroes nog an toe", zei ze en daormee sloeg ze zonder dat ze 't in de smiezen had de spieker op de kop. Umdat ze toch nog an de motor hecht kwam d'r eindelijk beweging in nao jaorenlang stilstand. Met de motor nao de bromsmid.

Daorvan woont d'r ene in Emst en die mos 't lek baoven water of in dit geval de benzine zien te kriegen. Ik denke dat 't deerntien een bettien pien de pottemenee vulen, want ze was kats van 't perceel in de veurafgaonde dage. 't Worden in zekere zin van kwaod töt erger. Op de donderdag veur de vriedag van de motoroperatie, deurumme heet die dag denk ik ok donderdag, jeug ze bie 't uutrieden van de parkeerplaatse tegen de bumper van een ander wagentien. Een klein deukien en een paar krassen en dan bi-j toch al gauw an de beurte.

Mar d'r waren noe hulptroepen neudig want tegelieke een geblutste autoien een lekkende motor oplaoten knappen is wat teveule van 't slechte. Dus mos Merie d'r an geleuven. Annegien op de veredelde brommert en Merie d'r met de auto achteran. Die hef 't ding daor achter elaoten en kreeg een leenwagen mee umme Annegien op te pikken in Emst waor zee de motor af zol geven. Merie was nog niet van 't Van Eekterveld vot of de zaktillefoon reuren zich al. Annegien an de andere kante. ,,Moe. Ik stao bie 't Smallert in de buurte en dat ding dut 't niet meer."

Merie hef de ripperateur uut Emst d'r bie ehaald, die drééjen an disse en gene knop en zei dat ze mar achter 'm an mos riejen nao de warkplaatse. Moe kon al wel vaste veuruut gaon. Die hef zichzelf op zitten vrèten, want wier d'r ok kwamen dagen: gien Annegien en gien monteur. Pas nao een half uur blauwbekken kwam allenig de auto van de monteur um de hoek. En toen ze wat bèter keek zag ze dat de motor d'r op de anhangwagen vaste was eknup en Annegien naos de sjaffeur zat. Onderweggens weer twee keer gesputter en toen heb ze 't opegeven. Ik wete niet wie d'r helliger was, Merie of Annegien. Wel wie zich niet meer met goed fatsoen kon vertonen, want 't eigenwieze deerntien had met de hande hier en daor an de motor ezèten en was zo smerig as mar kan.

En zo kreeg ik die middag twee vrouwluu te verdragen waorvan de ogen vonken. Onder die umstandigheden mu-j niet teveule zeggen, bèter helemaole niks. 't Was veur Annegien nog niet helemaole edaon met de narigheid. Bouffon had misschiens uut een vorm van protest op eur nieje vloerbedekking de mage umme ekeerd. Die wol zo nao ik denke dudelijk maken dat hee gien tweede viool wensen te speulen met de motor in pole position (veuran za-k mar zeggen).Dus die hef toen, umme in de beeldspraak te blieven, brommers ekregen. En zo bromt 't helespul umme mien heer: motorisch gestoord zol ik willen zeggen. Ik kuier mar een entien op de schaopskudde an. Nog altied liever geblaat dan gebrom. En brom noe astoeblieve niet aover 't weer.

GAIT.