Gait van de Renderklippen

Onkruud vergeet niet. Of dat noe de leste decennia deur 't heuf van de collegleden in Epe espeuld hef…Wie 't weet mag 't zeggen. In elk geval hoef ie gien geografische kennis te bezitten en gien plaatsnaambord te zien umme te weten da-j in Epe bint. Met de carnaval zol 't umme ebouwd kunnen worden töt Onkruud City. Van welke kant a-j 't darp ok binnenkomp: aoveral kik oe 't onkruud in de ogen. Ie kunt 't de gemeente niet anwrieven dat ze 't aover kump. Nee, dat is doelbewust 't geval. Epe kus veur honderd procent wild en daor pas brandnettels bie en gien rozen. Dat wild mut op de fauna slaon en niet op de flora, mar dat is kennelijk niet helemaole deur edrungen. Mar dat de inwoners d'r niet wild op bint löt zich verstaon. Hoe of 't ok kan löt de buurgemeente Heerde zien. Daor bezörg oe binnen 't binnen rieden perken met bloemen een goed gevuul. Elk jaor in elk seizoen.

Noe kump Heerde wel een bonke geld tekort, mar dat kan gien verband hebben met de gemeentelijke uutgaven. Zoveule geld geet d'r niet in die planten en bollen zitten.'t Is mar waor a-j veur kies. De umslag zit d'r an te komen. 't Zittende college van ach en wee hef 't volk evraog wat ze op de lever heb. Nou en ie kunt oe veurstellen dat de verrinneweerde toegangspoorten daor hoog bie scoort. En zo is ziende blind en heurende doof noe an 't ende eraak, want dit college nemp de bevolking zereneus. Temee lach oe de tulpen, de margrieten en de rozen tegemoet, of ie noe van Vaossen of van Heerde, van Uuene of van Nunspeet komp. En de rotondes zult d'r wel in ene muuite bie mee eneumen worden. Noe geet 't lèven niet allenig aover rozen. De doorns an de andere kante doet goed zeer. En dat kump Heerde noe te weten. Dat hef met een alderkeizers schier darpshuus een grote broek an etrökken en daorbie niet op de prieskaarten ekeken. Met as gevolg een hele hoop herrie in de Hut van Bouman aover wie dat allemaole betalen mut. Op hulpe van de padvinders hoef ze niet te rèkenen, want die vuult zich bie de bok edaon met subsidie en dan is spoorzuken veur de gemeente d'r niet bie. Met mekare de schuld geven bouw ie de schuld niet of. Misschiens is 't zo verkeerd nog niet dat gemeenten bie mekare in de keuken kiek. Daor kunt ze van weerskanten wiezer van worden. Weurumme dure veurzienings in huus halen die de buurman al hef. Nemp as veurbeeld 't zwembad in Waopmvelde.

Hattem had daor hendig gebruuk van kunnen maken. Mar nee, ze mossen zelf zon peperdure slompe water anleggen. En wat dat veur de gemeentelijke kas betekent hoef ie de (be)stedelingen in Hattem niet uut te leggen. 't Kos geld as water. D'r is zelfs gien geld meer umme de umroep aoverende te hollen en een deugdelijke uutzendplek te geven. Mar a-j 't wel samen doet, zo as Heerde, Hattem en Oldebroek eerder, dan mu-j nog wel uutkieken of datgene wa-j aoverende haalt ok verantwoord is. En dan denk ik an 't drama met de H2O. De formule veur zuurstog die noe net ontbrik.'t Wark meer as een bedenksel wat drie gemeenten de financiële aosem of snit. Mar ik hebbe begrepen dat 't temee toch nog goed kump. En daor plant Epe dan weer bluumegies veur. Merie wis op 't tropenrooster. Ik hol d'r rap mee op.

Groetenisse van GAIT.