Gait van de Renderklippen

Hee stun op een rustige parkeerplaatse in Apeldoorn, mar 't leek wel de lanceerbasis Keep Knetterval waor as net op de knop was edruk umme een ruumteveer de luch in te sturen. Arend met de baord Vinke was in alle staoten. Ik heb ule al laoten weten dat hee zien steeds niejere autogien dit jaor al vier keer nao de autosmid hef mutten brengen umdat ze 'm links en rechts, van veurten en van achteren, in mekare hadden ereden. Meestieds op de partkeerplaatse bie de voetbal. Mar dat die niet 't alleenrecht hef is dudelijk eworden. Dit was gewoon in 't centrum van een darp wat mar nooit een stad wil worden. Een dökke an de veurkante waorin Ellert de Reus zien beije vuusten kon leggen en dan nog ruumte aover hiel.

Wat of dat bie de baord teweeg brach zal ik niet in dit huukien vermelden, want Veluweland is een nette krante en daor wil ik gien inbreuk op doen. Een vrouwe die 'm zo heuren tekeer gaon kwamp al met een zakdoek vol eau de klonje op 'm af. Hee hef eur naodat hee uut eraos was verteld wat héé en veural zien auto dit jaor allemaole veur de bumper hef ehad. Met de eau de klonje d'r bie kregen de geuren en kleuren nog maar lading. Veurdat hee op huus an kachelen nog eers mar effies een pekelhering eköch umme wat bie bloed te komen. En dan zo gauw meugelijk op de garage an. Hee kwamp onderwiel ok 't Meneertien van de Krante nog tegen. Die raoden 'm an een knipkaarte bie de autosmid an te schaffen. Van dat geintien was de baord niet gediend. Hee wis nog wel dat die ok zoiets een keer bie de hand had ehad en dat was toen uut elopen op koffie met gebak. Met lood in de schoene weer op de parkeerplaatse an.

Schuddekoppend zag hee van ofstand al hoe zien vervoermiddel d'r bie stun. Een toen….en toen….worden hee wit umme de neuze. Hee zag dat de auto in kwestie achteruut ging en daornao in hoog tempo de parkeerplaatse afsteuf. Zien stemme sleug over. 't Ho ho kwamp benepen uut de strotte. Gien dökke meer en ok gien auto. Hee mos effies tegen een andere wagen anleunen umme te veurkomen dat hee tegen de vlakte stuuken. Keek aover de scholder en kwam veur de volgende verrassing te staon. Een auto met ok pàskaarten van Umroep Gelderland, ANP, Uefa en Reuter d'rop. Dat kan toch niet mut 'm in de gedachten erscheuten wèèn. Dat kon dus wél, want waor hee tegen anleunen was zien eigen auto. Die met de dökke was d'r ok ene met dezelfde kleur en zo ongeveer 't zelfde mark. Zo ongeveer, want een baord zonder brille zut 't bie toeren niet zo helder.

Hee zag an de aoverkante van de weg 't Meneertien giespelen en hef 'm aneroepen en 't verhaal verteld. ,,Weet ie nog dat jaoren geleden bie oe 't zelfde gebeuren?", zei hee. ,,Ja nou en of. Ik heb toen etrakteerd op koffie met gebak. Mar noe bin ie an de beurte", riposteren 't schrievertien. En dat kon d'r nao alle vermeende ellende heel bes af. Een heel andere maniere umme op de koffie te komen as dat hee minuten geleden nog had edacht. In hoeverre Arend is evorderd met de anschaf van een botsauto is mien niet bekend. Wel dat 't huukien vol is.

Ontvank de groetenisse van GAIT.