Gait van de Renderklippen

't Hef al wat betekent, die hoogwatergeul. In 't Bargoens heb ze 't dan aover kopzeerte en balgsmart. Mar wuule uut ons in de streektaal en die is net zo beschaafd as 't Algemeen Beroerde Nerderlands. De schârpe kanties bint d'r wat of. Gien trekkers meer veur de deure van 't Waterschap in Apeldoorne. De diekgraaf van noe mut mar is bie veurganger Gert Verwolf naovraogen hoe 't d'r toen an toe ging. Ik hebbe d'r wel begrip veur dat mensen in 't gebied toen hastik grammieterig in de pokkel waren. Mar't mut ezegd: ze heb wel een alderkeizers mooi stuksien wâârk ofeleverd. Temee kju-j op de fietse aover de diek hen en 't hele gebied aoverzien uut 't zadel. Uutkieken da-j bie alle verbazing niet van de diek ofrolt.

't Water is d'r nog niet mar de vogels bint d'r al wel neer estreken. Dat is een vluchtig gebeuren. Anders dan met die geul. Mar ene keer in een mensenlèven doet ze kleppen lös, mar 't steet nââns op de kalender wanneer zich dat veur dut. As d'r ene is die van de hoed en de rand of in dit geval van de diek en de kant of weet is dat Jos Melenhorst. Die heb ze gelieke al bie de gemeente Heerde weg ehaald umme 't proces te begeleiden. Niet helemaole verrassend. Jos is een plaatselijke grootheid op 't gebied van de gymnastiek. En toen al wisten ze dat d'r een hele pette vol acrobatiek veur neudig was umme dat proces goed te laoten verlopen. Dan mu-j oe in alle bochten kunnen wringen, een radslag maken en de kop d'r bie hollen. Een heel gebied um turnen ze-k mar. En hee is bie dat alles toch met beide bene op de grond blieven staon. Kottens hef hee 't Meneertien deur de geul hen ereejen en uutleg egeven. Met de helm op, want ie weten 't nooit met al dat beton.

De ramen wied lös want 't uutlaotgas kwam niet allenig onder uut 't körregien. As uule de kans krieg mu-j dat zeker ok gaon doen. As dan 't water niet kump bint uule d'r zelf in elk geval ewes. Zelfs de Grote Wetering hef d'r veur mutten bugen. Gerrit Kouwenhoven, de streekarchivaris, hef in de olde deuze zitten wruten en daor de verbinding met 't klooster evunden. Dat lèveren de Fratersbruggen op die bie de uutlaot bint aneleg. Hee meent dat ze niet genog nao 'm luustert, mar in dit geval heb ze gretig zien kennis of eneumen. Een bezunder project mar veurdat d'r ene schuppe in de grond zat hadden de boeren d'r al een complex van. Met de anleg van die geul holt ze de Iesselt in toom. Die maak ze deur die geul een köppien kleiner. Tanja Klip hef 't noer veur 't zeggen bie 't waterschap Vallei en Veluwe. Ze dee-j helemaolelyrisch aover de geul die zee elke wèke zut veranderen. Daor kan zeemee veur de dag komen. Dat zol ok kunnen met 't Apeldoorns kanaal mar daor hef 't schap veur een andere insteek ekeuzen.

Töt helligheid van heel Waopmvelde die protesteert tegen de klippen of mut ik zeggen tegen Klip op. De kleppen an beide kanten van de geul bint 't veurnaamste onderdeel. Ik heb mien laoten vertellen dat Tanja daor zo weg van is dat zee de achtername van Klip en Klep verandert. Mar dan diek graaf de mensen wel heel arg diepe.

De groetenisse van GAIT.