Minder WW-uitkeringen in Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

VELUWE In mei kende UWV in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe minder nieuwe WW-uitkeringen toe. Deze afname is zichtbaar in veel sectoren. Oorzaken van de daling zijn naast economisch herstel ook seizoensinvloeden. Zo is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de bouw en vanuit uitzendbedrijven beduidend lager dan in de wintermaanden.

De ontwikkelingen in de sector zorg en welzijn laten een tegengesteld beeld zien. In deze sector zijn er in mei meer nieuwe WW-uitkeringen toegekend. De toename is vooral zichtbaar bij administratief personeel, meldt het UWV.

Eind mei telde de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 16.801 WW-uitkeringen. Dat is 5,4 procent van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in de regio daalde in mei met 3,5 procent. Dat is een afname van 605 uitkeringen. Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in de regio 8,3 procent (1.282) meer WW-uitkeringen. Deze toename is voor een deel toe te schrijven aan de administratieve effecten van de Wet werk en zekerheid. Dit heeft een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen.