Flinke stijging WW-uitkeringen Epe en Nunspeet

VELUWE Over heel 2015 is de WW in Gelderland licht gedaald, blijkt uit cijfers van het UWV. Eind 2015 telde Gelderland 826 WW-uitkeringen minder dan aan het begin van dat jaar, wat een daling betekent van 1,5 procent. In de regio Stedendriehoek en Noord West Veluwe is het aantal uitkeringen echter met 2,7 procent gestegen in een jaar tijd en in de plaatsen Epe en Nunspeet zelfs met meer dan tien procent.

De cijfers verschillen behoorlijk in de verschillende kernen op de Veluwe. Zo liet Elburg een daling zien van 1,1 procent (van 550 naar 544), waar Epe een stijging van maar liefst 12,6 procent toonde (van 784 naar 883). Ook in de gemeente Nunspeet steeg het aantal ww-uitkeringen, hier met 10,7 procent (van 524 naar 580).

Landelijk is de WW afgelopen jaar met 1,1 procent gestegen. In Gelderland als geheel is het aantal WW-uitkering het afgelopen jaar vooral gedaald van mensen die hebben gewerkt in de Industrie, Bouw en Handel. Sectoren waar de WW in 2015 is gestegen, zijn onder andere Vervoer en Opslag en Zorg en Welzijn. De Industrie, Bouw en Handel profiteren van de toenemende consumentenbestedingen en export. Binnen de handel valt wel op dat het aantal WW-uitkeringen is toegenomen bij grootwinkelbedrijven, waaronder supermarktketens en warenhuizen. De Bouw profiteert van het gestage economische herstel en de aantrekkende huizenmarkt.

De daling in de WW in de Gelderse regio over 2015 laat een heel ander beeld zien dan over 2014. Over 2014 steeg de WW in de Gelderse regio's nog sterker dan gemiddeld. Over 2015 laten de Gelderse regio's allemaal een daling zien, terwijl de WW landelijk en in de meeste regio's juist is gestegen. Zo steeg de WW in de Achterhoek over 2014 opvallend sterk met 4,4 procent, om vervolgens over 2015 het sterkst te dalen van alle regio's (-7,3 procent).