´Succesvol project Grenzeloos wordt verlengd´

HATTEM Het college van B&W van de gemeente Hattem heeft besloten dat project Grenzeloos met een half jaar verlengd wordt. Het project Grenzeloos van WorkFast heeft als doel om statushouders in Hattem aan werk, een studie of vrijwilligerswerk te helpen. ,,Inburgering en integratie verlopen immers het meest voorspoedig als mensen actief deelnemen aan de samenleving.´´ In de afgelopen zes maanden is er ervaring opgedaan met een nieuwe werkwijze waarbij een ervaringsdeskundige statushouders begeleid. Deze aanpak blijkt volgens het college succesvol.

Veertien kandidaten zijn eind 2016 aan het project begonnen. Daarvan zijn inmiddels vier kandidaten volledig of gedeeltelijk uitgestroomd uit de uitkering. Van drie andere deelnemers verwacht het project dat zij binnen vier maanden geheel of gedeeltelijk uitstromen. De kosten voor Grenzeloos worden betaald uit een extra uitkering van het Rijk voor de re-integratie van statushouders.

Wethouder Doret Tigchelaar is tevreden met de goede resultaten van Grenzeloos: ,,Het is belangrijk dat statushouders, vluchtelingen die in ieder geval vijf jaar in Nederland kunnen blijven, deel nemen aan onze samenleving. Dat kan bijvoorbeeld door te werken, vrijwilligerswerk te doen of een studie te volgen. Op die manier komen statushouders onder de mensen en worden ze sneller opgenomen in de Nederlandse samenleving en de Hattemse gemeenschap.´´