• Schoolvoetbal is al een activiteit die past bij een open sportpark.

Gezamenlijk subsidieverzoek voor 'open sportparken'

NUNSPEET Door Putten is, samen met Harderwijk en Nunspeet, een gezamenlijk subsidieverzoek ingediend om te komen tot open sportparken in de drie gemeenten. In Putten gaat het om sportpark Putter Eng.

Wijnand Kooijmans

 

De totale kosten om tot een open sportpark in Putten te komen bedragen, volgens de aanvraag, 170.000 euro. De gemeente is bereid hiervan 120.000 euro voor haar rekening te nemen, aan de provincie wordt een subsidie gevraagd van 50.000 euro. Het gaat onder meer om de aanstelling van een sportparkmanager voor een periode van twee jaar.

 

MAXIMUM Het maximum subsidiebedrag voor de drie gemeenten bedraagt 150.000 euro. De colleges van burgemeester en wethouders verwachten dat een grotere inzet nodig is. Niet alle kosten kunnen worden gedeeld. Zo is de aanstelling van een sportparkmanager voor de drie gemeenten afzonderlijk noodzakelijk.

Wel kan worden samengewerkt als het gaat om de begeleiding van het proces om tot open sportparken te komen. Maar ook kan gezamenlijk onderzoek worden gedaan naar de effecten en resultaten.

Volgens het college moet de Putter Eng zich de komende jaren ontwikkelen naar een open sportpark als bruisend centrum waar allerlei activiteiten en mensen samenkomen. De hekken tussen de verenigingen moeten verdwijnen waardoor een natuurlijke overloop zichtbaar wordt. De huidige toestand van de sportaccommodaties is goed, mede door de investeringen die hier in de afgelopen jaren in zijn gedaan, zo geeft het college aan.

GEBRUIK Van het sportpark wordt gebruikgemaakt door de voetbalvereniging SDC(P) met 1231 leden, de korfbalvereniging De Meeuwen met 428 leden, het Hippisch Verband met 218 leden en de fietscrossvereniging FCC met 54 leden. Verder de tennisvereniging De Vale Ouwe met 495 leden en de schietsportvereniging Wilhelm Tell met 189 leden.

De Putter Eng is een traditioneel sportpark waardoor er buiten de businessclub met ondernemers geen andere organisaties zijn gevestigd. Met het open sportpark wordt ingezet om deze organisaties wel binnen te halen. Stichting Welzijn Putten is al met een eerste pilot gestart. Met kinderopvang, scholen, ouderenorganisaties, Jong Putten en andere maatschappelijke instellingen is de gemeente in gesprek.

 

DRAAGVLAK Binnen de gemeenteraad zijn door partijen vraagtekens geplaatst wat betreft het draagvlak voor de komst van een open sportpark. Het liefst zien ze daartoe eerst onderzoek gedaan. De meerderheid van de raad steunt echter het college.

Voorzitter Albert de Bruin van SDC(P) geeft aan dat zijn vereniging op dit terrein al actief is. Onder meer wordt al gewerkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook kent de vereniging een florerend G-team met bevlogen en opgeleide trainers en begeleiders.

Verder geeft de vereniging onderdak en support aan de Koningsspelen en de Nationale Sportweek naast onder meer schoolvoetbal.