• Dick van der Veen

Wildrasters verdelen Epe in twee kampen

EPE Een indrukwekkende hoeveelheid instanties schaart zich in Epe achter een petitie waarin het gemeentebestuur wordt gevraagd om 'alstublieft zo snel mogelijk een deel van de plaatste wildrasters weg te halen'. Tot ergernis van een ander deel van het dorp en vooral degenen die tot drie keer toe hun duur aangelegde tuinen door vraatzuchtige wilde varkens zagen vernield.

Dick van der Veen

Bij de aanbieding van de petitie, heel opballend in de hal van het gemeentehuis, kijkt een deel van de gemeenteraad toe en een ander deel laat zich leiden door het indringende belletje dat oproept met de vergadering te beginnen. Splijtstof die ook de raad heeft verdeeld. Een hele lastige dus.

OP DE VLAKTE Voorzitter Albert Oortgiessen van de commissie houdt zich wijselijk op de vlakte als Marcel Paques, voorzitter van de Vereniging Behoud Kwaliteit Epe, de petitie voorleest waarin het kilometers lange hekwerk als een verstorend element in het landschap en een barrière voor mens en dier wordt geduid. Eén die de toegang bemoeilijk voor ruiters en fietsers en de passage voor minder validen vrijwel onmogelijk maakt, waarin herten verstrikt kunnen raken.

,,Niet functioneel omdat zich zowel voor als achter de hekken al wilde varkens bevinden", luidt de boodschap aan de raad. Een enkele fractievoorzitter geeft aan de petitie toch vooral ook zowel aan raad als college te offreren omdat de waarde ervan anders procedureel verschrompelt. Het wachten lijkt nu op het verenigen van de slachtoffers van de avontuurlijke zwijnen die hun schade etaleren.

CENTRUM Is Prins Hendrik de boosdoener of de weldoener? Hij zette meer dan 100 jaar geleden de beesten uit op de Veluwe met de bedoeling ze te bejagen. Epe heeft nu 100 procent wild als zijn credo gemaakt. In 2011 melden de dieren zich in het centrum, komen ze zelfs in de woonwijken en ontstaat het beeld van omgeploegde tuinen. Die voor de Rozenhof/sporthal zijn enkele keren volledig geruïneerd. Fauna Beheer Eenheid(FBE) en Wild Beheers Eenheid (WBE) geven aan dat het met afschot beëindigd kan worden.

HEKWERK De gemeente realiseert vervolgens 6,5 kilometer van een hekwerk dat in haar optiek 9 kilometer lang moet worden. Er zijn allerlei planologische procedures gevoerd die de gemeente tot nu toe allemaal heeft gewonnen. De petitie benadrukt het feit dat zowel de FBE als de WBE het hek niet nodig achten en bepleiten populatiebeheer. Blijft over de constatering dat wederzijds respect moet bovendrijven en dat een lokale overheid geen vooringenomenheid mag demonstreren. Dichter bij de burger staan is een herfstblad in de storm als het bij woorden blijft.

De petitie werd niet alleen gesteund door paardensportinstanties, maar ook door Ondernemersvereniging Epe, de landgoederen De Groene Zee, Welna, Norelbosch en Tongeren RCN Vakantiepark De Jagerstee, de vereniging Milieuzorg Epe, het W.A.Baron van der Feltzfonds, de stichting Korter Maar Krachtig, de vereniging Ons Mooi Epe en het internetplatform Epernet.