• Gemeente Elburg
  • Gemeente Elburg
  • Gemeente Elburg

Waarnemend burgemeester Harry Dijksma geïnstalleerd

ELBURG Tijdens de extra raadsvergadering op 1 februari is waarnemend burgemeester Harry Dijksma door de Elburgse gemeenteraad officieel geïnstalleerd.

Eerst ontving hij uit handen van locoburgemeester Henk Wessel de ambtsketen. Die informeerde hem onder andere over het ontstaan over de traditie van de burgemeestersketenen en over de huidige, die stamt uit 2009. Daarna ontving hij de voorzittershamer, uit handen van plaatsvervangend raadsvoorzitter Beert van Loo. Na de felicitaties gaf de burgemeester een eerste interview aan de Lokale Omroep Elburg.