• Barry Wensink/BDUmedia

Voorstel blauwe zone in centrum Heerde ingetrokken

HEERDE - Er komt voorlopig geen blauwe zone in het centrum van Heerde. B en W trekken een voorstel daartoe in waarna VVD, CDA en PvdA een motie om dat voorstel te wijzigen ook naar binnen trekken. De voorstellen behelsden het plaatsen van een bord E10 (parkeerschijfzone) en een bord E11 (einde ervan). Er zou een tijdsduur van maximaal 2 uur gelden voor het gedeelte van de Dorpsstraat tussen de Stationsstraat en de Bonenburgerlaan. Ondernemers konden zich in de maatregel vinden maar gaven wel aan dat het voor hen, maar bijvoorbeeld ook voor de kerk goed zou zij dat de blauwe zone alleen tijdens de winkelopeningstijden van kracht is. Dat nu ondersteunen de drie partijen in een motie door voor te stellen een tijdsvenster in te stellen van bijvoorbeeld 07.00 tot 19.00 uur en op koopavonden. Krijgt ongetwijfeld een vervolg.