• Dick van der Veen

Verleggen van Eperweg en fietspaden nodig voor plannen Zwarteweg

HEERDE De realisering van een opleidingscentrum en een bedrijf voor bewerking van en een groothandel in gebruikte bouwmaterialen aan de Zwarteweg gaat annex met de vestiging van een benzinestation. B en W nemen een positieve grondhouding in. Om dit alles mogelijk te maken wordt het pand Eperweg 60 gekocht en vervolgens gesloopt. De gemeenteraad beslist.

Dick van der Veen

De eigenaresse van het woonhuis en het bedrijf Lagemaat hebben overeenstemming bereikt in een transactie waarbij ook de gemeente en de provincie Gelderland nadrukkelijk betrokken zijn. De provincie ziet nu kans om de Eperweg en bijbehorende fietspaden plus ontsluitingen gedeeltelijk te verleggen. Lagemaat zal het station inpassen op het bestaande terrein, waar een zoutloods was gevestigd. Dit in ruil voor de aankoop en amoveren van de woning.

TEGEMOET De provincie komt daarin tegemoet. Ze gaat een grondtransactie aan met de firma Lagemaat en mevrouw Van Ark als eigenaresse van de woning en neemt het grootste deel van de kosten voor herinrichting/verschuiving voor haar rekening. Volgens b en w in alle opzichten een win-win-situatie niet in het laatst ook doordat een veiliger verkeerssituatie ontstaat. Lagemaat had ook zonder de aankoop van de woning de plannen kunnen realiseren, maar dan restte een alleszins ideale situatie met overlast. Bovendien ligt de woning binnen zowel de geluidszones van de N794 als de A50 en op korte afstand van de op- en afritten van de rijksweg, het bustransferium tegenover partycentrum De Keet van Heerde en McDonalds, ingeklemd tussen parkeerterrein,fietspad en rijbaan met herhaaldelijk de overlast van optrekkend en afremmend verkeer. Lagemaat kan met het brandstofverkooppunt de lage verkoopprijs voor de te slopen woning compenseren.

De provincie weigerde de vestiging van het benzinestation op de plaats van de woning, hetgeen in haar optiek de verkeersdruk zal vergroten, tot onoverzichtelijkheid leiden doordat het te dicht op het Transferium en de op- en afritten van de snelweg zou komen te liggen. Ook in samenhang met het verkeer van en naar De Keet van Heerde en het kruispunt met de Zwarteweg acht ze het onverenigbaar.

DESKUNDIG Bij de transactie heeft onder meer een deskundige brandstof verkooppunten geadviseerd. De in- en uitrit van het station komen aan de Zwarteweg. De provincie begint deze maand met herinrichting van hoofdrijbaan en (brom)fietsvoorzieningen Eperweg/Heerderweg tot aan de A50. Er is haast met de onderhavige transactie omdat deze dan nauw aansluit bij de geplande werkzaamheden op Eper grondgebied.

De bossages tussen Eperweg en de herontwikkelingslocatie verdwijnen. Het risico dat het benzinestation het na de sloop van de woning en het verleggen van de weg niet haalt ligt bij de betrokken partijen. Het wordt een onbemand station met verkoop via een afleverzuil. Partijen spreken met de omgeving;kans op indienen zienswijzen is niet uitgesloten. De ambulancepost blijft op deze locatie gevestigd.