• Archief foto BDU Media

Vergunning rondweg en bedrijventerrein De Kolk onherroepelijk

NUNSPEET Na het ontvangen van de benodigde Vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet is de gemeente Nunspeet onlangs gestart met de aanleg van de oostelijke rondweg. Tegen de verleende vergunning zijn drie beroepsschriften ingediend. Met de indieners hiervan is de gemeente in gesprek gegaan. Door het nemen van extra afschermende maatregelen bij de rondweg ter hoogte van het park De Witte Wieven is zodanig tegemoetgekomen aan de bezwaren van hen dat alle drie de indieners de beroepsschriften hebben ingetrokken. Hiermee is de NB-vergunning onherroepelijk geworden.