Vérian Care & Clean in hoger beroep tegen vonnis

VELUWE- Op 25 juni heeft Vérian de uitspraak ontvangen van het kortgeding tegen Vérian Care & Clean BV inzake de functiewijziging van Thuishulp A naar Basishulp Huishoudelijke verzorging. In dit vonnis is Vérian Care & Clean BV niet in het gelijk gesteld. Na beraad binnen Vérian is besloten tegen dit vonnis in hoger beroep te gaan. Vérian gaat voor het behoud van werk voor zoveel mogelijk Vérian medewerkers. De wijziging van functie Thuishulp A naar Basishulp Huishoudelijke verzorging is een noodzakelijke maatregel om dit te bewerkstelligen.