• Dick van der Veen

Tweede deel van bomenkap Heerderweg start volgende week

EPE Het tweede deel van de 225 bomen aan de Heerderweg in Epe wordt vanaf 20 februari gekapt. Het werk duurt ongeveer drie weken. Het kappen van bomen lag tijdelijk stil als gevolg van een voorlopige voorziening door de rechter.

Belangengroepen vroegen de voorziening aan. De voorzieningenrechter oordeelde dat door de nieuwe Wet natuurbescherming per 1 januari een nieuwe vergunning moest worden aangevraagd voor ruim honderd bomen bij de gemeente Epe. De gemeente verleende de vergunning. De rechter heeft hierop de voorlopige voorziening opgeheven. De komende week bereidt de aannemer de werkzaamheden voor. De kap kan voor het broedseizoen worden afgerond. De aanleg van het fietspad en de overige werkzaamheden starten voor de zomer.

BEREIKBAARHEID De weg wordt afgezet tussen 8.30 en 16.00 uur. Woningen blijven bereikbaar. Al kan er soms enig oponthoud zijn. Uiteraard geldt dit ook voor hulpdiensten, bus en fietsers. De provincie zet verkeersregelaars in.

Mensen die uit Heerde komen of uit het noorden over de A50 en naar Epe willen, worden omgeleid over de A50. Omgekeerd mensen die vanuit Epe naar Heerde willen, worden in omgekeerde richting over de A50 omgeleid.

VRAGEN Tijdens de werkzaamheden is er iedere woensdag spreekuur van 12.00 tot 13.00 uur in De Keet, aan de Eperweg 55. Vragen stellen kan ook aan de medewerkers van de provincie. Deze zijn herkenbaar aan een veiligheidsjas en helm met provinciaal logo, of via het provincieloket, tel. 026-359 99 99 of provincieloket@gelderland.nl.