• De nieuwe methode van asbestsanering die Triada toepast.

    Karin van Beers

Triada Hattem komt met nieuwe methode asbestsanering

HATTEM Triada gaat bij alle woningen van de woonstichting in Hattem en omliggende gemeenten van voor 1994 een geheel nieuwe methode gebruiken om asbest te verwijderen. Het betreft huurwoningen van Triada waar nog asbest aanwezig is en waar de nieuwe methode van 'mini containment' kan worden toegepast.

Angela van Erven

Per 1 januari 2017 zijn de regels rond asbestverwijdering aangescherpt. In 2013 en 2014 heeft de woningcorporatie op basis van steekproeven onderzocht waar in het woningbestand van Triada asbest voorkomt. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor de sanering van asbest. Een deel van de woningen waar asbest aanwezig is, is al gesaneerd.,,Triada werkt met het landelijk asbest volgsysteem. Dat systeem volgt asbest vanaf het moment van inventarisatie tot aan de afmelding. Bij groot onderhoud is asbestsanering een belangrijk onderdeel. Wordt er asbest ontdekt die direct gevaar kan opleveren. dan grijpen wij direct in. Zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving voor onze bewoners staat bij Triada bovenaan", geeft Karin van Beers namens Triada aan.

WETTELIJK Asbest golfplaten op daken moeten wettelijk voor 2024 verwijderd zijn. Triada stelt deze verplichting te gaan halen. De overige asbest wordt zo veel mogelijk verwijderd tijdens onderhoudswerkzaamheden of bij energetische werkzaamheden. ,,Een woning volledig asbestvrij verklaren is praktisch onmogelijk. Wat we wel doen is zo veel mogelijk asbest verwijderen of duurzaam afschermen", aldus Triada. ,,Overlast is dan helaas onvermijdelijk. In veel gevallen laat Triada een gloednieuwe methode toepassen die nauwelijks overlast geeft. Bij traditionele asbestsanering moeten bewoners vaak uit hun woning vertrekken. Een groot gedeelte van de woning wordt dan afgeplakt en schoongemaakt. Bij de nieuwe methode van 'mini containment' is dat niet meer nodig. Deze methode is vooral geschikt voor kleinere onderdelen, zoals een dorpel of een vensterbank.

PLAKKEN In plaats van een hele ruimte af te plakken, plaatsen de medewerkers een compacte doorzichtige kast over het te verwijderen asbest. Via handschoenopeningen kunnen zij het asbest verwijderen zonder dat ze blootgesteld worden aan asbestvezels. Maskers of beschermende kleding is hierbij niet meer nodig. Asbest kan niet in de andere ruimtes terechtkomen en de losse vezels worden uit de kast weggezogen met een speciale stofzuiger.

Voor deze manier van asbestverwijdering hoeft de bewoner minder ruimte vrij te maken. De ruimte hoeft ook niet meer in zijn geheel te worden afgeplakt. De voorbereiding gaat daarom veel sneller en ook het afronden is eerder klaar.

In Emst hebben de eerste huurders van Triada hier al ervaring mee opgedaan." Voor asbestsanering maakt Triada gebruik van Lagemaat Sloopwerken uit Heerde. Lagemaat is als één van de weinige bedrijven in Nederland gecertificeerd voor deze nieuwe methode. De methode is ontwikkeld door het bedrijf MiniContainment Nederland BV om ervoor te zorgen dat asbest verwijderen veel minder overlast geeft.