'Thuiszorgorganisaties Elburg zijn bereid TSN-klanten over te nemen'

ELBURG Het college van burgemeester en wethouders van Elburg heeft op 16 februari besloten dat bij een faillissement van TSN Thuiszorg andere gecontracteerde zorgaanbieders de huishoudelijke hulp overnemen. Daarbij zorgt de gemeente voor een goede afwikkeling van de overdracht van de klanten van TSN naar andere organisaties.

Volgens wethouder Willem Krooneman (CU) doet de gemeente er alles aan om de overgang zo soepel als mogelijk te laten verlopen: ,,De organisaties RST Zorgverleners, ThuiszorgInHolland, Thuiszorg van Oranje en WZU Veluwe zijn bereid en in staat om de huidige TSN-klanten over te nemen. Ik wil dat de klanten hier geen hinder van ondervinden. Zij hoeven dus zelf ook niets te doen."

FAILISSEMENT In november 2015 maakte TSN bekend dat hun onderdeel 'hulp bij het huishouden' financiële problemen heeft. De organisatie biedt ook in de regio Noord-Veluwe en Zeewolde huishoudelijke hulp. Op dit moment bereiden de gemeenten in deze regio's zich voor op een faillissement van TSN. De afgelopen weken hebben de bewindvoerders van TSN geprobeerd om een overname te regelen met

zorgaanbieder Buurtzorg Nederland. Dit is echter niet voor de Noord-Veluwse gemeenten en Zeewolde gelukt. Daarom zijn de gemeenten in gesprek met andere gecontracteerde zorgaanbieders 'hulp bij het huishouden' in deze regio.

Alle betrokken klanten in de regio Noord-Veluwe en Zeewolde zijn met een brief geïnformeerd over de huidige situatie. Zodra het faillissement van TSN is uitgesproken, neemt de gemeente contact op met de klanten om duidelijk te maken hoe de overgang naar een andere aanbieder in z'n werk gaat. Klanten kunnen ook bij TSN terecht met vragen via 0800 - 321 2131. Voor medewerkers van TSN die graag bij een van de gecontracteerde thuiszorgorganisaties willen werken geldt dat zij contact kunnen opnemen met de hierboven genoemde organisaties.