• Bij het dorpshuis in Vierhouten staat al een houten beeld van een hert dat in de route wordt opgenomen.

    Wijnand Kooijmans

Subsidie voor ijsbaan en beeldenspeurtocht

NUNSPEET De ijsclub Hulshorst en het Rondje Vierhouten krijgen ieder vijfduizend euro subsidie van de gemeente Nunspeet. Dit voor het respectievelijk verplaatsen van de ijsbaan en de aanleg van een speurtocht met houten beelden. Daarnaast krijgt de Bijenvereniging Vierhouten 203,10 euro voor de aanschaf van bloemen. Het geld komt uit de pot vitale kernen.

Wijnand Kooijmans

De ijsclub Hulshorst moest verdwijnen van de locatie aan de Harderwijkerweg. Onder meer bleef het water niet voldoende staan. Het bestuur heeft met eigenaar Gerrit Klaassen een pachtovereenkomst van 25 jaar gesloten, waardoor kan worden beschikt over een stuk grond achter molen De Maagd in Hulshorst.

KERNEN Hier is inmiddels de nieuwe ijsbaan gerealiseerd. Naast de leden van de ijsclub zelf moeten, bij ijs, ook inwoners van omringende kernen hier straks terecht kunnen om hun baantjes te trekken. Ook kunnen scholen eventueel van de baan gebruikmaken. De vereniging heeft veel kosten moeten maken voor de verhuizing en is bij de aanvraag om subsidie ondersteund door de Buurtvereniging Hulshorst.

BEELDEN In Vierhouten wil men de toerist, maar ook de eigen inwoners, een route door het dorp bezorgen met het kijken naar kunstwerken van Sander Boom. Eerder werden door hem al een edelhert en drie houten banken gemaakt. De houten beelden komen allemaal op eigen terrein te staan, zoals Hotel Vierhouten, Tante Sjaan en het Pannenkoekenhuis.

Bij ieder beeld, bijvoorbeeld een wild zwijn, komt een bord met uitleg over het dier zelf, de sporen die het dier achterlaat in het bos en het voedsel dat het dier eten. Ook komt er een educatief boekje met het hele verhaal over het dier, een puzzel en foto's van onder meer het Verscholen dorp.

KINDERFEESTJE Opzet is dat de route ook als kinderfeestje kan worden gelopen. Gedacht wordt aan een speurtocht naar de dieren, vragen oplossen en daarna bijvoorbeeld pannenkoek of een ijsje eten. De bijdrage van de gemeente is vooral om van het geheel een educatief project te maken. Maar ook voor de aanschaf van hout voor de beelden, de palen en borden bij de beelden en het drukwerk.

De bijenvereniging heeft inmiddels de bloemen al ingezaaid in de berm langs de Tongerenseweg in Vierhouten. Streven is de inwoners bewust te maken van het belang van voldoende bloemen in het dorp voor diverse diersoorten, zoals bijen en vlinders. Vooral de bijen worden in hun bestaan bedreigd.

Over de toekenning van de bijdragen is eerst overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de belangenorganisaties uit de kernen Elspeet, Vierhouten en Hulshorst.