• Barry Wensink/BDUmedia

Raad Heerde unaniem akkoord met begroting

HEERDE De gemeenteraad van Heerde nam in een vergadering met een constructief verloop de begroting voor 2017 aan. De raad omarmde een motie van PvdA en D66/Groen Links over het gefaseerd instellen van een Revolving Fund Heerde Duurzaam ten behoeve van lokale (gezamenlijke) klimaat- en energieprojecten.

Dick van der Veen

Het college wordt gevraagd na te gaan in hoeverre de uitvoering en beheer van dit fonds kan worden geregeld via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en bij de dekking de afkoopmethodiek te betrekken, dan wel aanspraak te maken op financiering via de Bank Nederlandse Gemeenten. En verder om in kaart te brengen welke gemeentelijke investeringen in geld en ambtelijke uren daarbij genoemd zijn en of er incidenteel budget vrij te maken is uit de lopende begroting.

Heerde staat van de bijna vierhonderd gemeenten in ons land wat duurzaamheid betreft op de negende plaats. Een motie van PvdA, D66/Groen Links, CU/SGP en Gemeentebelangen/Boerenpartij waarin het college wordt gevraagd de mogelijkheden voor participatieprojecten te onderzoeken kreeg ook een ruime meerderheid. Het college gaat bij andere gemeenten te rade en inventariseert wat de mogelijkheden voor Heerde kunnen zijn maar daaraan gekoppeld de financiële consequenties De raadscommissie Samenzijn wordt in de loop van 2017 over het resultaat geïnformeerd. Een amendement om 7.000 euro extra uit te trekken voor schoolzwemmen haalde het niet.