• Persburo Dick van der Veen/BDUmedia

Onderzoek naar natuurbegraafplaats Woesterberg

EPE de gemeenteraad van Epe geeft zich gewonnen en verleent het college toestemming om alsnog onderzoek te doen naar de geschiktheid van het terrein Woesterberg voor een natuurbegraafplaats. De aanwezigheid van een dassenburcht op dat terrein zou geen beletsel zijn.

Dick van der Veen

Daarnaast is besloten om landgoed Welna aan te wijzen als private partij die een natuurbegraafplaats mag ontwikkelen. Die toestemming geldt echter een terrein van 10 hectare en dat lijkt veel te weinig om de plannen daar handen en voeten te geven. Het landgoed heeft mede door de aangescherpte provinciale bepalingen 50 hectare nodig. Aangezien slechts voor 10 hectare onderzoek is verricht, kiest het college voor gefaseerde aanpak. Veel rust nog in een schemergebied, omdat dat wat de provincie wil in Arnhemse nevelen is gehuld. Het onderzoek naar het terrein Woesterberg kost de gemeente 25.000 euro. Volgens een aantal raadsleden weggegooid geld.

Meer hierover in het Veluweland van aanstaande woensdag.