• Robert Vos

Nuborgh College Lambert Franckens bestempeld tot superschool

ELBURG De havo-afdeling van het Nuborgh College Lambert Franckens (LF) is bestempeld tot superschool door magazine Elsevier. Dat houdt in: de minste zittenblijvers en de beste onderwijsresultaten dit jaar. Hiermee behoort het LF tot de top van Nederland.

Deze term is aan 45 scholen in het voortgezet onderwijs in Nederland gegeven. Eric Dijkslag, directeur: ,,Het LF is bijzonder trots op het resultaat; we hebben de beste havo-afdeling van Gelderland."

Deze beoordeling krijg de school niet zomaar. Er is gekeken naar de aspecten onderwijspositie, positie van leerlingen in klas 3 vergeleken met advies basisschool, de onderbouwsnelheid, het percentage leerlingen dat onvertraagd naar klas 3 gaat, het bovenbouwsucces, het percentage leerlingen dat zonder zittenblijven het diploma haalt, examencijfers em de gemiddelde cijfers van het centraal examen.

,,Deze informatie komt op een belangrijk moment in het jaar. Dit is cruciale informatie bij de keuze voor een geschikte school door ouders en leerlingen."