Maatregelen voor veiligheid fietser in Hattem

HATTEM - Het paaltje op het fietspad naar het Kleine Veer in Hattem wordt vervangen door een flexibele paal. Daarnaast komen aan weerzijden reflecterende schrikhekken en een arcering op het fietspad ter verduidelijking van de nieuwe paal, zo antwoordde wethouder Jan van der Heeden op vragen van CU raadslid Jacobien van der Worp. Recent heeft zich wederom een ongeluk voorgedaan omdat het paaltje over het hoofd werd gezien door een fietser. De voorgestelde maatregelen vindt het CU raadslid geen goede oplossing, zodat de wethouder de situatie opnieuw gaat meenemen in een ambtelijk voorstel. Daarnaast drongen de CU en CDA er bij de wethouder op aan om haast te maken met een oplossing voor de verkeersonveilige situatie van de kruising bij het Roseboomspoor/Hessenweg, mede gezien het ongeluk dat zich maandagmiddag heeft voorgedaan. Een fietsend kind raakte ernstig gewond doordat een automobilist hem geen voorrang verleende. De wethouder gaat de situatie nader onderzoeken. Mocht blijken dat de situatie urgent is dan zullen onmiddellijk maatregelen worden genomen.