Laad- en loswal en gemaal Veluwe houden open huis

WAPENVELD - De laad- en loswal aan de Marledijk in Marle is op vrijdag 17 oktober van 13.00 tot 17.00 uur te bezichtigen. Ook het Gemaal Veluwe aan de Werverdijk 4 in Marle is dan open voor publiek. Bewoners en andere belangstellenden zijn op beide locaties van 13.00 tot 17.00 uur van harte welkom. Bij de laad- en loswal staan medewerkers van aannemer Combinatie IJsselweide het publiek te woord. Bij Gemaal Veluwe aan de Werverdijk in Wapenveld informeren medewerkers van projectbureau hoogwatergeul / Waterschap Vallei en Veluwe geïnteresseerden over de hoogwatergeul, die hard nodig is om in de toekomst extreem hoogwater op de IJssel af te voeren. De laad- en loswal aan Marledijk in Marle is gereed. Dit markeert ook de start van de daadwerkelijke werkzaamheden in het gebied voor de aanleg van de hoogwatergeul in het gebied tussen Veessen en Wapenveld. De geul is één van de 34 maatregelen van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Normaliter is de laad- en loswal verboden terrein vanwege de werkzaamheden die daar plaatsvinden. Eenmalig wil aannemer Combinatie IJsselweide, die werkt in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe, bewoners en anderen graag laten zien hoe het er ter plekke uitziet en wat er gebeurt. De laad- en loswal heeft een belangrijke functie voor de aanleg van de hoogwatergeul. De laad- en loswal bestaat uit drie delen: 1) het 'landdeel' van de laad- en loswal waar materialen en materieel gelost kunnen worden; 2) het drijvende deel van de laad- en loswal waartegen zandschepen aan kunnen meren en hun zand kunnen lossen en het zand hydraulisch te kunnen verpersen; 3) een veerstoep waar (eveneens) materialen en materieel kunnen worden gelost. Het landdeel van de laad- en loswal is gereed en geasfalteerd. De veerstoep is inmiddels ook gereed en in werking. Het drijvende deel (2) zal omstreeks november/december 2014 in werking zijn.In het informatiecentrum hoogwatergeul in Gemaal Veluwe kan het publiek informatie krijgen over de hoogwatergeul en het programma Ruimte voor de Rivier. Dit gebeurt onder meer met een permanente tentoonstelling en met foto's onder de noemer 'Ode aan de Streek'. Ook draait er doorlopend een film over de hoogwatergeul. In het informatiecentrum is ook informatie te vinden over de Kaderrichtlijn Water en het programma Stroomlijn. Dat betreft andere maatregelen die langs de IJssel worden uitgevoerd.Zie ook www.veessen-wapenveld.nl en www.ijsselweide.com.