• Koen Suyk

Kruising Hessenweg-Roseboomspoor definitief aangepast

HATTEM De kruising Hessenweg-Roseboomspoor in Hattem wordt definitief aangepast. De huidige voorrangssituatie die in 2016 werd gewijzigd blijft van kracht. Daardoor blijft het verkeer op de Hessenweg voorrang houden. Door dit besluit wordt het kruispunt nu fysiek aangepast aan de huidige voorrangssituatie, waarbij de daadwerkelijke kruising wordt verlegd.

Hierdoor komt er een slinger in het fietspad om de snelheid van fietsers af te remmen en krijgen automobilisten meer zicht op de overstekende fietsers op het kruispunt. De kruising Hessenweg - Rosenboomspoor is al jaren onderwerp van discussie als het gaat om de verkeersveiligheid. Alhoewel er feitelijk weinig ongelukken gebeuren wordt deze situatie wel door bewoners en gebruikers als verkeersonveilig ervaren. Zowel de jongerenraad, burgers als de raad hebben aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie op deze kruising naar aanleiding van een ongeluk met een kind. In het verleden is de verkeerssituatie al diverse keren aangepast om de verkeersveiligheid te vergroten. De gemeente Hattem gaat het verkeersbesluit voorbereiden en in procedure brengen. Daarnaast worden de basisscholen en sportverenigingen geïnformeerd over de stand van zaken en werkzaamheden aan de kruising.